Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2001
o koeficientu růstu nájemného z bytu

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 11. 6. 2001 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 4a odst.1 zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 5a odst. 4 vyhlášky č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1


Koeficient růstu nájemného - Ki se stanoví :

pro období od 1. července 2001 do 31.12.2001

Ki 1,04


Článek 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv