Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2000
kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Náchoda


Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 11. prosince 2000 usneslo vydat v souladu s § 10 a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


1) Ruší se vyhláška o chovu užitkových a ostatních domácích zvířat platná pro území města Náchoda ze dne 1. 1. 1990


2) Ruší se vyhláška o zákazu používání zábavné pyrotechniky platná pro území města Náchoda ze dne 28. 12. 1995


3) Ruší vyhlášku o přijímání žádosti o byt a o přidělování bytů ze dne 8. 4. 1992

Tato obecně platná vyhláška nabývá účinnosti 27. prosince 2002MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv