Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Kronika města Náchoda rok 2008

Politické události roku

Zásadní událostí konce minulého roku byl vstup do tzv. Schengenské dohody, která mezi členskými státy EU ruší kontroly na hranicích. Tím skončila i činnost pohraniční policie na celnici v Náchodě-Bělovsi, zůstalo tam jen pracoviště pro dohled nad pobytem a pohybem osob třetích zemí. V Náchodě vznikl dnem 1. ledna Inspektorát cizinecké policie, jehož úkolem je zajišťoval úsek hranic od České Čermné po Adršpach. Vedle výhod bezproblémového styku byly i jisté obavy před volným pohybem nežádoucích osob, tím i ze zvýšení kriminality. Tyto obavy se naštěstí nijak výrazně nenaplnily. Možnost přecházet kdekoliv přes hranice uvítali turisté a v sezoně třeba i houbaři. Na letištích byly kontroly zrušeny v rámci schengenského prostoru na konci března.

Rok 2008 byl pokládán za „rok reformy", i když šlo jen o první počáteční krůček. Změnila se výše daní, způsob vyplácení sociálních dávek, tedy i mateřské dovolené aj., byly zavedeny nevelké poplatky ve zdravotnictví, které sice splnily svůj regulační účel, ale mezi velmi mnohými lidmi způsobily nelibost, která nakonec měla neúměrně velké politické důsledky. Vzrostly i některé ceny (viz i začátek další kapitoly), zvýšilo se např. poštovné, za obyčejný dopis, ale i pohlednici na 10 Kč. Novináři ovšem s velkou oblibou „šířili blbou náladu", když začátkem roku např. psali, že máslo bude stát přes 60 Kč, přestože se během celého roku jeho cena pohybovala kolem 20 Kč. Ceny potravin zůstávaly v podstatě stejné, časté „akce" v obchodech je držely nízko, např. rohlík či houska stály 2,50 Kč, ale leckde 1,90 Kč, při akcích jen 90 hal.

Hlavní politickou událostí počátku roku byla volba prezidenta republiky. Václavu Klausovi končilo první prezidentské období. Dlouho byl hledán protikandidát - „Antiklaus", pro některé účelově takřka kdokoliv, jen aby nebyl znovu zvolen dosavadní prezident. Nakonec byl stranou zelených s podporou sociální demokracie nominován jako jejich prezidentský kandidát prof. Jan Švejnar. V pátek 8. a v sobotu 9. února proběhla tři kola první volby, v níž prezident nebyl zvolen. Ve všech třech kolech zvítězil Václav Klaus, ve třetím mu uniklo zvolení o jediný hlas. Po oba dny probíhaly trapné spory o způsob volby, „zdržovací manévry", vzájemné napadání a různá zákulisní jednání. Asi všichni, kdo volbu prostřednictvím televize nebo rozhlasu sledovali, měli výrazný pocit trapnosti a nedůstojnosti. Druhé kolo v pátek 15. února bylo klidnější, komunisté do druhého kola nominovali jako svou kandidátku (paradoxně značně pravicovou) Janu Bobošíkovou, která však po svém řečnickém vystoupení před začátkem prvního kola volby odstoupila. Václav Klaus získal ve všech třech kolech vždy 141 hlas, což mu ve třetím kole stačilo na zvolení. Počet hlasů pro Jana Švejnara klesal od 136 na 111. O rozruch se postaral zdejší sociálně demokratický poslanec Evžen Snítilý, který si proti rozhodnutí strany vybral ze dvou v podstatě pravicových kandidátů - ekonomů Václava Klause. V prvním kole se zdržel hlasování, ve druhém se rozhodl pro Klause. Byl za to vyloučen z klubu sociálně demokratických poslanců. On i lidovecký poslanec Jiří Hanuš byli za volbu kritizováni, ačkoliv při aktu volby, má-li být demokratický, nemůže být nikomu direktivně nařízeno, komu má0 dát svůj hlas. Velmi rozumný rozhovor s poslancem Snítilým přinesl Náchodský deník v sobotu 23. února (s. 6). V pondělí 3. března na své schůzi náchodští členové ČSSD poslance Snítilého ze své strany vyloučili. Ze 43 přítomných bylo pro vyloučení 29. Vyloučení pak potvrdil i okresní výbor strany.

O třetím květnovém víkendu se v Hradci Králové konal volební sjezd KSČM, na němž na funkci předsedy strany kandidovala i náchodská poslankyně Soňa Marková, dostala však jen pět hlasů při účasti více než tří set delegátů.

Na úterý 24. června vyhlásily některé odborové svazy stávku proti reformám, které provádí současná vláda. Celkově stávka velký ohlas neměla, mnoho lidí ji ani nepostřehlo. V našem městě na rozdíl od jiných měst, kde 75 minutová stávka na železnici způsobila problémy a zpoždění vlaků, se k ní nikdo ze železničářů nepřipojil. Stávkovala ovšem část zaměstnanců nemocnice (viz kapitola Zdravotnictví).

Kolem 21. srpna se všechny sdělovací prostředky věnovaly 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Náchodský deník přinesl řádku textů i desítky fotografií ze srpnových dnů roku 1968. Koncem září jsme pak v tisku četli různé texty k výročí „Mnichova", v leckterém z nich se psalo o „odsunu-vyhnání" Němců po válce, ale o vyhnání českého obyvatelstva ze Sudet na začátku října roku 1938 nepadla téměř ani zmínka.

Od 1. září přestaly platit padesátihaléřové mince, čímž zmizel z naší měnové soustavy po více než sto letech haléř. (Koruny a haléře byly zavedeny na konci 19. století za „zlatky" a krejcary.) Mnohé ceny ovšem zůstávají uváděny i v haléřích, na koruny je obvykle zaokrouhlují při součtu za celý nákup.

Na pátek a sobotu 17. a 18. října vyhlásil prezident republiky volby do krajských zastupitelstev a do třetiny senátu. Senátní volba se našeho regionu netýkala. Při těchto volbách došlo ve městě k menším úpravám volebních okrsků. - Do krajských voleb se v našem kraji přihlásilo 13 politických stran či uskupení (v závorce uvádím počet hlasů a procentuální zisk v našem městě): č. 1 si vylosovala KSČM, na jejíž kandidátce byli dva náchodští podnikatelé, František Rázl (s č.14) a Ing. František Meduna (16), neuspěli (702 hlasy, 11%, strana získala 7 mandátů), č. 3 SNK Evropští demokraté (na 43. místě vydavatel Echa Mgr. Karel Petránek, neuspěl) (291 hlas, 4,56%, v krajském zastupitelstvu 3 mandáty), č. 7 Volba pro kraj (na 4. místě místostarosta Ing. Jaroslav Rohulán a na 29. stomatolog MUDr. Jiří Sedláček, neuspěli) 340 hlasů, 5,32%, č. 13 Nezávislí (z Náchoda nikdo) (106 hlasů, 1,66%), č. 18 Strana zelených (č. 14 podnikatelka Karla Žídková, č. 24 strojvedoucí Mgr. Petr Škarda a 42 MUDr. Miroslav Horčička, neuspěli) (261 hlas, 4,1%), č. 32 Strana zdravého rozumu (na 3. místě živnostnice Renata Hodovalová a s č. 17 publicista Miroslav Rousek, neuspěli) (53 hlasy, 0,83%), č. 33 Sdružení pro republiku- Republikánská str. Čs. (z Náchoda nikdo) (16 hlasů, 0,25%), č. 37 Strana důstojného života (z Náchoda nikdo) (21 hlas, 0,32%), č. 42 Pravý blok (má v dlouhém, „celém" názvu program strany (s č.8 malíř Jan Leskovský, neuspěl) 75 hlasů, 1,17%), č. 47 ODS (4. m. Mgr. Libor Mojžíš ze Žernova, dř. manažer kultury v Beránku, 9. Ing. Josef Šimurda a 34. starosta Náchoda Ing. Oldřich Čtvrtečka; první dva mandát získali) (1710 hlasů, 26,8%, 13 křesel v krajském zastupitelstvu), č. 48 ČSSD (na 40. m. podnikatelka Andrea Mrštinová, neuspěla) (2155 hlasů, 33,78%, vítězná strana, 18 křesel), č. 50 Koalice pro KH kraj (KDU-ČSL a nestraníci; 8. MVDr. Pavel Bělobrádek, 12. místostarostka Ing. Pavla Maršíková a 39 MVDr. Josef Řehák, neuspěli) (590 hlasů, 9,24%, 4 mandáty) a č. 53 Dělnická strana (na jejíž kandidátce jsou mimo dvou jen kandidáti z Rokytnice v Orlických horách) (59 hlasů, 0,92%). Pro strany, které se do krajského zastupitelstva nedostaly, hlasovalo 931 voličů, připočteme-li 33 hlasů neplatných, pak téměř 15% hlasů „spadlo pod stůl". - Z náchodských občanů - kandidátů do krajského zastupitelstva vzhledem k umístění na kandidátkách nikdo moc velké šance neměl, takže uspěl jen jediný, z kandidátky ODS Josef Šimurda. Výsledek voleb překvapil, podle politického zaměření tu mile, tu nemile. Ve všech 13 krajích, kde volby proběhly, zvítězila sociální demokracie. - V našem městě bylo 16 781 zapsaných voličů, zúčastnilo se 6 412 voličů, volební účast byla 38,23%. V celém KH kraji se voleb zúčastnilo téměř 42%, tedy asi 186 tisíc ze 445 594 oprávněných voličů. Sociální demokraté získali téměř 32% hlasů a v 45 členném krajském zastupitelstvu 18 křesel, druzí občanští demokraté s 24% získali 13 křesel, komunisté s 13,5% 7 křesel, koalice lidovců a nestraníků necelých 8% 4 křesla a SNK ED se 6% 3 křesla. Hejtmanem se stal sociální demokrat, broumovský místostarosta Lubomír Franc. V devítičlenné radě kraje je ještě dalších pět sociálních demokratů, dva členové KDU-ČSL a 1 SNK-ED. - Ve volbách senátních sociálně demokratičtí kandidáti zvítězili v naprosté většině obvodů, jen ve třech pražských zvítězili kandidáti ODS.

Místní organizace KDU-ČSL zvolila koncem roku svým novým předsedou 31letého MVDr. Pavla Bělobrádka, věří s ním „v novou krev, nový přístup, novou energii".


Život občanů a činnost městského úřadu

Na přelomu roku minulého a letošního bylo v Náchodě 20 893 trvale žijících obyvatel, z toho 288 cizinců s trvalým pobytem. Na konci roku je 20 435 trvale hlášených obyvatel, k tomu 120 trvale hlášených cizinců. V tomto roce se narodilo 219 občánků, zemřelo 194, přistěhovalo se 339 občanů, odstěhovalo 480, takže je nás o 116 méně (podle údajů evidence obyvatelstva MÚ). Z narozených děvčátek je 40 Terezek, z chlapců 33 Janů, Elišek a Tomášů je shodně 26, ostatních jmen je méně.

K 1. lednu byly zavedeny poplatky ve zdravotnictví, upraven výpočet daní, bylo zrušeno např. pohřebné, takže pohřby osob bez příbuzných budou muset zajistit obce ze svých rozpočtů. Zvýšily se i ceny elektrické energie (asi o 8%) a plynu (asi o 7%). Vodovody a kanalizace Náchod zvýšily cenu vodného a stočného na celkem 49,56 Kč za m3. (Před dvaceti lety stál jen 80 haléřů.) Ceny pohonných hmot se upravují průběžně, šlo sic většinou také o zvyšování, ale koncem roku tyto ceny výrazně poklesly. Pohyb cen potravin byl více méně jen nepatrný.

Na začátku roku jsme se dověděli, že příslušníci rodu Schaumburg-Lippe neuspěli s dovoláním k Nejvyššímu soudu. Ten potvrdil rozsudek krajského soudu z roku 2006, že majetek (jde o Ratibořice i Náchod) jim nebude vydán.

Zastupitelstvo města Náchoda už loni rozhodlo, že se od 1. ledna 2008 zvýší nájemné v městských bytech na 24,38 Kč za m2. Mění se i některé poplatky. Poplatek za svoz odpadu byl pro tento rok stanoven na 500 Kč na osobu. I tak město doplácí na likvidaci odpadů z rozpočtu ročně asi 1,5 milionu korun. Poplatky ze psů u držitelů žijících v rodinném domku jsou 400 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího 600 Kč, v jiných domech 1200 a 1800 Kč. Pro držitele s trvalým pobytem na Dobrošově, Lipí, Jizbici a Pavlišově jsou poplatky 200 Kč a 300 Kč. Proč ne také na Babí, v Malém Poříčí nebo Bražci? Roční parkovací poplatek za vyhrazené místo na Masarykově i Karlově náměstí je 20 000 Kč, v ostatních částech města 5000 Kč ročně. Mění se i poplatky za užívání veřejného prostranství (předzahrádky, skládky stavebního materiálu apod.). Městské středisko sociálních služeb zvýšilo od 1.1. denní úhradu za pobyt v domově pro seniory ze 140 Kč na 150 Kč na den. Měsíční poplatek za ubytování v ubytovně v Běloveské ulici zvýšila rada města na 3000 Kč za jednoho ubytovaného a jednu místnost a 3600 Kč za dva ubytované a jednu místnost. Týdeník Týden přinesl v č. 12 (25/3) tabulku srovnání cen nových rodinných domků na okraji měst (o užitné ploše 136 m2 a pozemkem 900 m2) v 73 městech republiky. Nejdražší byla k 15. únoru Praha (6,6 milionu Kč), Náchod je uveden na 54. místě s cenou 3 763 000 Kč, k srpnu 2007 byla cena asi o čtvrt milionu nižší. Ke konci roku mělo město snahu prodat většinu bytů v bytových domech stávajícím nájemníkům. Jde o prodej asi 150 bytů, do konce roku za nižší cenu, od začátku roku příštího pak už jen za tržní cenu. Ve 28 dříve městských bytových domech je dnes pouze po jednom městském nájemním bytu, zejména ty by měly být prodány.

Od 1. ledna byly poskytnuty nebytové prostory v Harmonii v Rybářské ulici jednak Charitní ošetřovatelské službě Farní charity Náchod, která zajišťuje každodenní ošetřovatelskou a návštěvní službu, jednak tam byla přemístěna terénní pečovatelská služba Městského střediska sociálních služeb. Na konci ledna ukončil po patnáctileté činnosti svou činnost SG Klub (klub pro starší generaci). Město totiž přemístilo do domu v Hurdálkově ulici na přechodnou dobu některé ordinace praktických lékařů z polikliniky. Do Harmonie přesídlil i Svaz důchodců, který tam organizuje obvykle ve čtvrtek odpoledne různé pořady. Členové svazu se scházejí také v prostorách bývalé vinárny U pranýře ve staré radnici, které spravuje a užívá občanské sdružení Prima sezona.

Městská policie Náchod zabezpečuje od začátku roku také službu pro městys Velké Poříčí v rozsahu osm hodin týdně ve dvoučlenné hlídce. Oproti lednu loňského roku v letošním lednu celkově ubylo přestupků řešených městskou policií přibližně o čtvrtinu, na pokutách vybrali letos v lednu přes 40 000 Kč.

Ve čtvrtek 10. ledna byl v Brně zahájen veletrh turistických možností Regiontour. Naše město tam zastupoval pracovník MÚ Jan Linhart, za Svaz cestovního ruchu Branka tam byla jeho ředitelka Marcela Štěpánková, expozici Kladského pomezí doplňoval pivovar Primátor. V pátek 1. února se objevila na trávníčku před kostelem v sousedství barokního kříže tabulka s jediným slovem „NIC". Umístili ji tam Jiří Franta a Luděk Rathouský v rámci jakéhosi „konceptu Ctihodná periferie". Účel asi pochopil málokdo. Jednak centrum města není periferie, jednak kousek trávníku a pár keřů na náměstí má snad i nějaký větší smysl nežli „nic". O pár dní později „vyzdobil" pan Franta modrotiskovým ornamentem podchod z Volovnice k jídelně v Raisově ulici. V sousedství výtvorů sprejerů působí jeho „dílo" jako tradiční kýč vedle kýče moderního, jinak si v důsledcích se sprejery nezadá. Rada vypsala odměnu 5000 Kč tomu, jehož informace povede k dopadení pachatelů - sprejerů. V půli září jsme se dočetli, že Jiří Fanta musel za své „dílo" zaplatit pokutu 4000 Kč a dalších 1000 Kč za soudní výlohy. V Náchodském deníku jsme se (22/3) dočetli, že byli ve spolupráci s občany zadrženi další tři sprejeři. Jak a zda byli i oni nějak postiženi, to sděleno nebylo. Škody, které sprejeři působí, jsou obvykle větší, než způsobí třeba zloději - kapsáři.

V únorovém čísle zpravodaje si občané mohli prostudovat návrh rozpočtu města na rok 2008. Komentář k němu připravila místostarostka Ing. Pavla Maršíková. Předpokládá se vyrovnaný rozpočet ve výši asi 310 milionů korun. Značné částky ve výdajových položkách jsou určeny školám (město je zřizovatelem všech mateřských a základních škol a také základní umělecké školy), podpoře kultury a sportu (asi 19 milionů), ale i komunikacím ve městě. Na sběr a svoz komunálního odpadu počítá město s více než 13 miliony. Na podporu projektů prevence kriminality se pro rok 2008 počítá téměř se 400 tisíci korunami. Rozpočet projednalo a schválilo zastupitelstvo 25. února. V průběhu projednávání byla navýšena příjmová část rozpočtu o více než 2 miliony a bude určena jako rezerva pro sport. Rozpočtová opatření do výše 300 000 Kč bude provádět rada města.

Zastupitelstvo také schválilo s malými úpravami soustavu názvů mostů a lávek ve městě, jak ji vypracovala místopisná a letopisecká komise (soupis v dubnovém Náchodském zpravodaji, s.2). Po proudu řeky to jsou v Malém Poříčí lávka Na Lukách a most Poříčský, v Bělovsi u celnice most Slánský, ve středu obce Běloveský, u lázní Lázeňský, lávka za školou Promenádní, most přes potok Střela Nad Střelou. Ve městě lávka Do Montace, Pivovarský most, lávka Nad Splavem (u benzinové pumpy), most Pod Nemocnicí, lávky Pod Strží (na Hamrech) a U Zimního stadionu, ve Starém Městě most Na Skalce (u Myslbekovy ulice), Staroměstský (u Drtinova náměstí) a v Bražci most Bražecký, lávka Za Tkalcovnou a pak nedávno vybudované lávky Na Ostrovech a Pekelská. Později byl schválen název Belgická pro novou ulici na Kašparáku. Rada města ustoupila na počátku roku od záměru z loňského srpna vybudovat pro odlehčení dopravy na Pražské ulici spojku od mostu Na Skalce (u Myslbekovy ulice) k sídlišti u nemocnice v trase cesty „Matysák". Důvodem byla neúspěšná jednání s majiteli pozemků, jichž se plánovaná trasa týkala.

Na vernisáži výstavy o historii běloveských lázní 5. března v chodbě městského úřadu (vedle polikliniky), kterou připravil běloveský kronikář Antonín Samek, seznámil starosta města ing. Čtvrtečka se současným stavem - plánem vybudovat za více než miliardu nový lázeňský komplex na výšině kousek za nynějšími chátrajícími lázněmi. Nedošlo totiž k jejich odkoupení, s majiteli nebyla možná dohoda na rozumné ceně. - V pondělí 10. března byl na radnici podepsán dokument Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem na léta 2007-2013 - Fond mikroprojekt Euroregionu Glacensis. Na rozdělení v něm má být k dispozici téměř 5 milionů eur.

Na Květnou neděli (letos 16. března) odpoledne vyšel od radnice průvod se „smrtkou"

na most pod pivovarem, tam byla zapálena a vhozena do Metuje. Akci organizovalo Déčko. („Smrtelná" neděle byla ovšem o týden dříve.) „Vynášení zimy" letos nevyšlo, teprve na sv. Josefa napadl u nás sníh a několik dní bylo i trochu bílo.

V soutěži webových stránek měst a obcí Zlatý erb 2008 získalo město Náchod ocenění za nejlepší stránky v kraji. V pondělí 17. března je převzali místostarosta Ing. Rohulán a tvůrce stránek Jan Vinter. V soutěži celostátní pak 7. dubna obsadily náchodské stránky 5. místo a získaly také zvláštní cenu společnosti Microsoft v kategorii města. Ve středu 9. dubna byli na radnici přijati představiteli města k životním jubileím kronikář města Mgr. Aleš Fetters (75 let) a sbormistr pěveckého sboru Hron a „sborečku" náchodského gymnázia Ing. Vlastimil Čejp (60 let). Starosta a místostarostka jim poděkovali za dlouholetou práci ve prospěch kultury Náchoda a předali dárky. Ve čtvrtek 17. dubna byla na radnici přijata dcera spisovatele Egona Hostovského Olga Castiellová-Hostovská v rámci vzpomínkových akcí k stému výročí otcova narození.

Na zasedání zastupitelstva 14. dubna se přidělovaly i dotace. Na kulturní provoz v Beránku přispívá město částkou 4,8 mil. korun, na provoz knihovny 4,3 milionu, Regionální muzeum dostane 350 tisíc, Kulturní a sportovní nadace 170 000 Kč, občanské sdružení Prima sezona 220 000 Kč. Sportovní oddíly dostanou celkem 3 miliony, z toho TJ Náchod 420 000 Kč, SK Náchod-Deštné 400 000 Kč, HC Náchod 350 000 Kč, 266 000 Kč plavecký oddíl Delfín, Kraso(bruslaři) 235 000 Kč a Florbal Náchod 225 000 Kč. V červenci rada „přidala" Florbalu a plavcům Delfína po 50 000 Kč. Kulturní a sportovní nadace rozdělila v prvním kole 237 000 Kč do oblasti kultury a 160 000 Kč do oblasti sportu.

Jako v letech minulých vyhlásilo město soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo. V kategorii okno a balkon získala 1. místo paní Smolová z Příkopů, další pan Štec z Komenského ulice a Ing. Polák z Příkopů, v kategorii rodinný dům a celková úprava byli oceněni paní Goisová ze Zátiší, paní Majerová z Jizbice a manželé Vrbovi ze Cvrčkovy ulice, v kategorii veřejné prostranství a ostatní paní Popová z Běloveské, paní Maršíková z ulice Na Přadýnku a plhovská mateřská škola. - Ve dnech 18. a 19. dubna organizovaly Technické služby města svoz nebezpečných odpadů, hasiči sběr železného šrotu. Koncem třetího dubnového týdne hostoval v Bělovsi u Kauflandu cirkus Jo-Joo s drezurou šelem a běžným cirkusovým programem, v září tam týden byl cirkus Bernes.

Ve čtvrtek 24. dubna se v rámci Týdne pro Zemi uskutečnila cyklojízda „za práva a bezpečnost cyklistů", při níž bylo poukazováno na „architektonické a urbanistické přehmaty" současného Náchoda. Akce pořádané Sborem dobrovolných občanů a gymnáziem se zúčastnilo asi 30 cyklistů. Bohužel právě cyklisté často nedbají na bezpečnost svou ani druhých, zejména chodců. Často jezdí po normálních chodnících, málokterý cyklista má na svém kole zvonek, aby upozornil na stezkách, které jsou pro pěší i cyklisty, že chce chodce předjíždět.

Svátek práce slavili na parkovišti v Riegrově ulici komunisté se svou poslankyní Soňou Markovou. Ta se snažila diskutovat s mladými odpůrci komunismu, kteří přišli s protikomunistickými transparenty. Na hřbitově a u celnice byly 8. května položeny věnce a kytice k pomníkům padlých. K té příležitosti byl na hřbitově opraven pomník rudoarmějce.

O víkendech od 17. května do 28. září vyjížděly opět cyklobusy do Orlických hor, Krkonoš, Karlova a Adršpachu. Letos přepravily celkem 5593 osob a 1621 kol. První červnovou neděli byla na louce v Bělovsi za Hypernovou přehlídka plemenných koní se zajímavým doprovodným programem. V červnu proběhla celostátní akce Cykloběh za Českou republiku bez drog 2008. V pondělí 16. června vyjeli účastníci z Českých Budějovic, v úterý 24. ráno je přivítal před náchodskou radnicí místostarosta Ing. Rohulán.


V červnu rozvířila náchodskou veřejnost zpráva o návrhu rady města na prodej pivovaru. Opoziční zastupitelé vydali k tomu tématu výtisk Náchodského kurýra. Zastupitelstvo mělo rozhodnout v pondělí 23. června, vzhledem k nejasnostem i neinformovanosti byl bod z programu stažen. Mimořádné jednání rady ve čtvrtek 17. července schválilo zveřejnění nabídky na prodej na internetových stránkách města. Zájemci mohli zasílat písemné nabídky do 29. července do 13 hodin, odpoledne pak jednalo o věci rozšířené zasedání rady za účasti zastupitelů. Do stanoveného termínu projevily o koupi zájem dvě firmy, liberecká společnost LIF, které chtěli radní pivovar původně prodat, a Pivovar Holba, později ještě ruská společnost Rusian Tradition a KBrewery. O prodeji mělo rozhodnout zastupitelstvo 8. září, ale ani na zastupitelstvu 20. října k rozhodnutí nedošlo. Oba čeští zájemci, Holba i LIF, uvažovali o odstoupení z řízení. Pokud by ve hře zůstala jen ruská společnost, která za pivovar nabídla 165 milionů, pak je reálná obava, že jako v mnoha jiných případech zahraniční společnosti skupují české firmy, aby je za čas zlikvidovaly. Přiznali by pak opoziční zastupitelé, že konec pivovaru způsobili svými obstrukcemi oni? Zastupitelstvo města projednávalo znovu podmínky prodeje pivovaru 19. listopadu. Schválilo prodej 100% akcií za minimální cenu 150 milionů, splatných dnem prodeje na účet města. Zájemce musí prokázat, že nejméně 5 let podniká na trhu s pivem, minimálně po pět let zachová výrobu piva i značku Primátor a několik dalších podmínek. Zastupitelstvo 8. prosince a den na to rada města měly na programu otázku Beránku. Zastupitelstvo schválilo investiční dotaci na odkup části hotelu od pivovaru ve výši téměř 49 milionů a přijetí úvěru ve výši 46 milionů pro poskytnutí investiční dotace a.s. Beránek Náchod. S účinností 31. 12. 2008 převedl Pivovar Náchod, a.s., „Hotel U Beránka, Náchod" na a.s. Beránek Náchod. Nabídky na koupi pivovaru (100 % balíku akcií) bude MÚ přijímat do 19. ledna 2009. Dále tedy v příštím roce.

K 30. červnu vypovědělo město smlouvu s firmou Activ Kladno, která ve spolupráci s městskou policií „nasazovala botičky" na nesprávně zaparkovaná auta. Nová smlouva byla uzavřena s Technickými službami Náchod. U Rybárny, na Kostelecké a na Běloveské ulici byly instalovány radary, které průběžně měří a na monitoru „sdělují" rychlost projíždějících aut. Už sám tento fakt vede řidiče k dodržování rychlosti.

V sobotu 5. července se náchodské náměstí stalo cílem druhé etapy jízdy historických automobilů Trofeo Niké Bohemia 2008. V čele kolony 25 unikátních veteránů jela závodní nákladní Tatra řízená Karlem Lopraisem, šestinásobným vítězem rallye Paříž-Dakar. Na parkovišti před Beránkem mohli diváci obdivovat vskutku unikátní vozidla, mj. i kdysi populární červenou Aero 50 z roku 1935 a další vozy. V neděli pokračovala jejich „spanilá jízda" z náměstí Komenského ulicí směrem na Rychnovsko. - V úterý 15. července byl zahájen průvodem městem první ročník Mezinárodního festivalu tvořivosti dětí a mládeže Náchod 2008 Léto, tvořivost, úsměv. Ve dvoudenní přehlídce představilo šest tanečních a pěveckých souborů našemu publiku ukrajinskou kulturu. Dodatečně jsme se dověděli, že v pondělí 21. července projel po železniční trati naším městem vlak s jaderným palivem do Temelína. Za přísných bezpečnostních opatření projíždí takový vlak dvakrát do roka.

Žáci ZŠ Komenského navrhli do soutěže o Strom roku, kterou organizuje Nadace Partnerství, lípu svobody, rostoucí před budovou gymnázia. Byla zasazena při prvním výročí osvobození v roce 1919. Postoupila mezi dvanáct stromů do „finále" soutěže, hlasovat pro ni mohli občané do 10. října. Bohužel akce moc náchodských občanů neoslovila, „naší" lípě dali jen 120 hlasů, a tak získala jen předposlední, 11. místo. Vítězná jihočeská lípa dostala 33 967 hlasů, tedy asi 280krát více!

V červenci jsme se dočetli, že se v našem městě točí exteriéry pro televizní dokument Gentleman Josef Škvorecký. Režisér Petr Kaňka s kameramanem Součkem natáčeli na Kamenici, v gymnáziu, Port Arturu, na zámku a na Dobrošově, když před tím natáčeli u Škvoreckých v Torontu.

Na tradiční vavřinecké pouti od 8. do 10. srpna vystoupila i řádka hudebních skupin a úspěšné náchodské mažoretky. V neděli dopoledne byl při mši posvěcen „vavřinecký chléb", při „pekařském" průvodu s dechovkou hronovské ZUŠ a mažoretkami byly rozdávány i pouťové koláčky.

Na začátku září začala diskuse o úpravách Masarykova náměstí. Náchodský deník se jí věnoval 3. září. K žádnému závěru zatím nedošlo. - Rada města schválila na příští dva roky projekt rekonstrukce stanovišť kontejnerů na domovní a tříděný odpad. - 2. září vyjel z náměstí na pouť 35 okresními městy českého a moravského příhraničí cyklista Martin Adámek, student Univerzity Hradec Králové. V minulých čtyřech letech projel na kole 22 států. Letos zvolil trať „doma", měřila asi 1600 km. Plánoval projet všemi okresy naší republiky, které leží při státní hranici. Svůj plán splnil a vrátil se do Náchoda 19. září navečer. - Ve dnech 8. - 11. září navštívila delegace našeho města partnerské město Warrington ve Velké Británii. Seznámila se tam s prací na územním plánu, s kamerovým systémem, odpadovým hospodářstvím, úrovní pečovatelských služeb aj.

Naše město se zapojilo do projektu Kultura evropského města, do nějž budou od září po dobu jednoho roku zahrnuty akce s přeshraniční působností. Prvními z nich byly Kuronské slavnosti o prvním zářijovém víkendu. (O nich podrobně v kapitole Kultura, odd. Zámek.) Projekt předpokládá finanční podporu z fondu Euroregionu Glacensis. - Ve středu 3. září navštívila Náchod asi čtyřicetičlenná skupina potomků rodu Kuronských. Sjíždějí se pravidelně v dvouletém termínu v místech spjatých nějak s jejich rodem, letos tedy navštívili mj. i Náchod, byli přijati na radnici a prohlédli si zámecké expozice. - V sobotu 20. září se u nás také „válčilo". U srubu Březinka i na Dobrošově si v rámci výročí Mnichova mohli zájemci prohlédnout výzbroj a bojovou techniku z období roku 1938. Střelba a silné výbuchy se ozývaly i z náměstí. Spolek přátel vojenské historie tam předvedl Válečná zrcadlení na Kladském pomezí, „bojem" i táborem na náměstí a ve vedlejším parčíku zavedl diváky do válek napoleonských. Odpoledne tam byl i koncert vojenské hudby.

Na přelomu září a října proběhly u nás Dny mexické kultury. V budově gymnázia byly promítány filmy, byla výstava i přednášky, se studenty náchodského gymnázia besedoval kulturní atašé Antonio Lopéz Rios. V Beránku byl folklorní kulturní program, módní přehlídka, v restauraci byla podávána mexická jídla, která pomáhal připravovat mexický kuchař. - V pondělí 20. října navštívila sídlo Správy a údržby silnic delegace z jihoamerické republiky Peru, Marco Antonio Ganoza Estevez a Victoria Cristina Miranda Vidaurre, aby získali informace o údržbě silnic u nás.

Rada města schválila 14. října dalších deset dotací v úhrnné výši téměř 80 milionů korun (z toho 64,5 mil. město dostalo). Jde o pátou etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, pátou etapu regenerace sídliště Plhov, cyklostezku a chodník do Dolní Radechové, opravu mostu přes Olešenku v Pekle, úsporu energií v objektech města, rekonstrukci budovy pro ZUŠ ad. TJ Sokol Staré Město dostal 70 000 Kč na dofinancování nové podlahy ve sportovní hale.

O volbách do krajského zastupitelstva, které proběhly 17. a 18. října, píši podrobně v předchozí kapitole. V obřadní síni radnice se konalo ve čtvrtek 23. října v podvečer slavnostní setkání k příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československa. Po úvodním slovu starosty měla hlavní projev Mgr. Věra Vlčková, kulturní program zajistil gymnazijní soubor Skřivánek, vedený Mgr. Milanem Poutníkem, a Lucie Peterková. V závěru byl promítnut medailon o starostovi města JUDr. Josefu Čížkovi, natočený náchodskou televizí. Projev byl velmi inteligentní, obřadní síň byla téměř plná, jen mne překvapila malá účast zastupitelů. - V pátek 31. října se odpoledne konala v obřadní síni na hřbitově už tradiční vzpomínka na zesnulé. - Týdeník Ekonom uspořádal anketu Město pro byznys, na základě 50 kritérií hledali město s nejvhodnějšími podmínkami pro podnikání. Náchod skončil v anketě na 60. místě (Broumov např. na 172.).

Jedenáctý listopad je jednak Den válečných veteránů, jednak svátek sv. Martina. Konec první světové války byl připomenut v 11 hodin tradičně u pomníku na Dobrošově, martinské trhy probíhaly na Karlově náměstí. Prodávaly se perníky i dřevěné hračky (a leccos dalšího), k vidění bylo předení na kolovratu, pletení košíků, výroba keramiky aj. Kolem 17. hodiny přijel na náměstí sv. Martin na bílém koni, ale sníh nepřivezl. Provázely ho děti s lampiony. Celou akci organizovalo Déčko. - Ve čtvrtek 27. listopadu dopoledne byly před radnicí představeny nové policejní vozy, přidělené okresnímu ředitelství v Náchodě. - Rada města konstatovala, že se odboru správy majetku a financování podařilo vymoci pohledávky města ve výši téměř 4 miliony, což je velký úspěch. (V r. 2007 to byly 2,6 mil.) Od 6. listopadu do 13. prosince byly v hotelu Vyhlídka postupně čtyři semináře programu Evropské unie Stáří může být krásné a tvůrčí období života. Tohoto česko-polského projektu organizovaného u nás Euroregionem Glacensis se zúčastnilo na 120 seniorů z obou zemí. Nevíme ovšem, kdo a podle jakého klíče účastníky vybíral.

V první půli prosince byla v budově radnice vánoční dobročinná sbírka na pomoc opuštěným zvířatům. V prosinci oslavili senioři v domově Marie 15 let trvání ústavu. Koncem listopadu bylo instalováno a rozsvítilo se v ulicích v centru města vánoční osvětlení. Letošní smrk (27 let starý a asi 15 m vysoký) věnovali městu ze své zahrady manželé Tomešovi z Babí. Rozsvítil se při prvním adventním setkání u vánočního stromu na Masarykově náměstí, které se uskutečnilo v neděli 30. listopadu navečer, program zajistila církev římskokatolická spolu s adventisty sedmého dne. O druhé adventní neděli zajistila program církev bratrská, další neděli pak církve čs. husitská a českobratrská církev evangelická. Poslední neděli byl společný pořad - XIX. svobodný advent v Beránku. - Odpoledne v úterý 9. prosince byly na náměstí Andělské hrátky s balonky, z náměstí bylo Ježíškovi odesláno 973 modrých balonků (s přáními i bez nich). Činili se Andělé z Hopsáčku i děti z MŠ Komenského a Vančurova, zásluhu na dobré akci mají studenti (StudNa) a další. - V sobotu 20. prosince přinesli skauti i do našeho města betlémské světlo, předali jim je ve Starkoči skauti z Trutnova, kteří je vezli vlakem z Prahy. Program Vánoce 2008 v Náchodě přinesl na třicet pořadů a pět výstav (o nich v kap. Kultura). O hlavním vánočním svátku 25. prosince připravilo už tradičně Déčko před radnicí Živý betlém.Výstavba a komunikace ve městě

Mezi viditelné výsledky výstavby ve městě v tomto roce patří nová budova vedle knihovny na Kamenici pro vietnamskou velkoprodejnu. Přízemí s občerstvením bylo otevřeno v půli prosince, další prostory teprve čekají na dokončení a využití. Ve stejném termínu byl i v Běloveské ulici (mezi silnicí a tratí) otevřen nový obchodní objekt Penny marketu, druhého v našem městě, celkově už sedmý market. V hrubé stavbě byl dokončen dům v proluce v Radniční ulici a další v proluce v ulici Komenského. Vybudována byla nová skladovací hala u bývalého tepenského skladu v Borské ulici v sousedství garáží CDS, která slouží této firmě. Dostavěn byl i dům vedle Beránku, který byl vzhledem ke špatné statice poškozen při výstavbě nové hotelové části Beránku. Nebylo bohužel zachováno jeho secesní průčelí s reliéfní plastikou, nedobře působí i výrazně červená barva fasády. Velmi dobrý výsledek přinesla rekonstrukce domů na levé straně Šafránice, kterou provedli manželé Vydrovi. Vzniklo tam 18 nových kvalitních bytů. Ve špatném stavu jsou bohužel domy na pravé straně, jejichž majitelem je město. Na Babí byl někdejší hotel Na pomezí, jehož majitelem bývalo družstvo Jednota, značným nákladem přebudován na kongresové a relaxační centrum se jménem Hotel Tommy. Má bezbariérový přístup, nabízí 30 dvoulůžkových pokojů, vybavených mj. plochými televizory, kongresový sál pro 200 osob, krytý bazén, vířivku, masáže aj. - Budovu v Raisově ulici, v níž byl její internát a pobočka České pojišťovny, získala společnost s ručením omezeným Bytový dům Raisova ul.

Proběhla také 5. etapa regenerace panelového sídliště Plhov za téměř deset milionů - byly opraveny komunikace a chodníky Příkopy a Kostelecká včetně řešení křižovatek, upraveny zelené plochy a přechody přes ně v prostoru Kostelecká - Příkopy - Havlíčkova, provedena výsadba dalších stromů a keřů a doplněny i mobiliáře. - Rada města rozhodla také o doplnění vybavení čtyř dětských hřišť v ulicích Pražská, Běloveská, na sídlišti Branka a v lokalitě Roudné.

Část staré Tepny (budovy tkalcovny a barevny) čeká demolice, v tomto prostoru mají vzniknout hypermarkety OBI a Interspar s parkovištěm pro asi 350 aut. Proti tomuto záměru se stavěl „Sbor dobrovolných občanů" v čele s Michalem Kudrnáčem. Jejich petici podepsalo několik set občanů města. Rádi by viděli jiné využití prostoru. Majitel jej ovšem chce využít podle svých představ, v souladu s ustanoveními stavebního zákona a územního plánu města. Město nemá mnoho možností věc výrazněji ovlivnit. Výstavba by měla začít na jaře příštího roku. Pozornost prostoru Tepny věnoval i regionální tisk, ten projevil spokojenost s projektem na využití budovy bývalé přádelny Tepny (objekt blíže k městu). Tam by měly vzniknout obchody, průchozí pasáž, v 1. poschodí restaurace a kanceláře a ve 3. a 4. byty. Zadní, stará část má být zbourána, mají tu vzniknout i parkovací prostory. Plánuje se i propojení Tepenské ulice s Karlovým náměstím. Jaká bude realita, to snad zapíšeme v příštích letech.

Rada města schválila restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v aleji kněžny Kateřiny Zaháňské (asi za sto tisíc, na níž by mělo přispět ministerstvo kultury). Náchodský děkan Boguslaw Partyka poukazuje na neuspokojivý stav kostela sv. Vavřince, na jehož opravy odhaduje 15 milionovou investici.


Od začátku roku bylo zavedeno mýtné i na některých silnicích I. třídy; nejbližší je na úseku mezi Hradcem Králové a Náchodem u obce Kleny. Týká se vozidel nad 12 t.

Na ministerstvu dopravy proběhlo 11. ledna jednání zástupců města a ministerstva s občanským sdružením Zemědělská krajina, které usiluje o zastavení prací na plánovaném obchvatu města. Námitka sdružení, že po vybudování rychlostní silnice od Jaroměře přes Trutnov na státní hranici s Polskem nebude obchvat potřeba, je lichá. Předpokládaný úbytek bohatě „nahradí" celkový nárůst dopravy, počtu motorových vozidel. Navíc jsou zatím bohužel jak obchvat, tak tato komunikace „v nedohlednu". Úvaha o řešení obchvatu tunelem, který by začínal v oblasti vysokovského kopce, měl mezivýstup při křížení se silnicí na Červený Kostelec a vyústil v Bělovsi, by sice minimalizoval výkupy pozemků, ale byl by podstatně dražší. Starosta města už několikrát (některým lidem marně) vysvětloval, že se o stavbě nerozhoduje na náchodské radnici, ale na krajském Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, ministerstvu dopravy a vládě. Koncem roku byla dokončena dokumentace pro územní řízení na stavbu obchvatu. Toto řízení má trvat přibližně rok, pak začnou výkupy pozemků, a půjdou-li dobře, mohla by být stavba zahájena v roce 2011 nebo 2012. Takže se tomuto tématu bude jistě věnovat ještě příští kronikář.

Od pondělí 19. května do středy 28. května proběhly v Českoskalické ulici záruční opravy. Byl proveden celoplošný sjednocující nátěr živičného krytu, upraveny vjezdy do bočních ulic a část křižovatky u Bartoňovy přádelny. - V pondělí 2. června se začaly provádět stavební úpravy Čechovy ulice, a to kanalizace i rozvodu vody, tepla a nízkého napětí, pak byla opravena vozovka, chodníky i veřejné osvětlení. Z toho důvodu byla omezena doprava i v přilehlé části ulice Komenského. V září byly úpravy dokončeny.

Od září do konce listopadu komplikovala dopravu oprava železného mostu (nad tratí) mezi Malým a Velkým Poříčím. Byl průjezdný pro osobní automobily a autobusy v jednom pruhu, provoz byl řízen semafory. Od 1. října se situace na dva týdny ještě zkomplikovala výlukou na trati z Václavic do Teplic nad Metují, takže tudy jezdily i autobusy nahrazující vlakovou dopravu. Nákladní doprava byla odkloněna přes Červený Kostelec, ale řada těžkých nákladních aut jezdila i přes Pavlišov a Studýnky. - Na výkupy pozemků pro plánovanou přeložku na silnici Náchod - Hronov uvolnil krajský úřad pro tento rok 10 milionů korun.

Na opravy místních komunikací by město potřebovalo ročně asi 150 milionů. Čeká na ně ve městě asi 30 km komunikací. Na komunikaci Na Klínku byl proveden živičný kryt. Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na úpravu ulic Železniční kolonie, Na Terasách, Na Rachtě a části Vodárenské, Hálkovy a Svolinského. Uvažuje se o stavebních úpravách ulic Wiesnerova, v Bělovsi Nad Celnicí a na Horním konci k Bonatu. Opravovat se má i parkoviště u zámku.


V rámci integrovaného plánu rozvoje města se zpracovávaly údaje o sídlišti u nemocnice (zateplení domů, výměna oken, výtahů, zlepšení sídelní infrastruktury), dále koncepce výstavby 12 rodinných domků Nad nemocnicí a 13 domů na Sluneční stráni v Bražci. Plán byl s veřejností projednán 17. září odpoledne v radnici.

V rámci operačního programu Životní prostředí projektu Úspory energie začaly na objektech města Náchoda - ZŠ Plhov a budovy polikliniky stavební úpravy, které odstraní problémy s vysokou energetickou náročností provozu budov. V tomto roce se předpokládalo provedení stavebních úprav včetně rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, elektřiny i vzduchotechniky v budově polikliniky v ul. B. Němcové, proto byla od září budova uzavřena a ordinace obvodních lékařů přemístěny do Hurdálkovy ulice, některé další do nemocnice i jinam. Koncem listopadu už stálo kolem polikliniky lešení a práce začaly.

Postupně se ve městě provádí výměna veřejného osvětlení, staré s větší spotřebou proudu a menší svítivostí se nahrazuje účinnějším a úspornějším. Loňská investice činila téměř milion korun (z toho dostalo město 280 000 Kč státní dotace), výkonnější a úspornější svítidla jsou už na Plhově, ve Starém Městě, na Klínku i na Brance, v Pražské a Českoskalické ulici. Letos proběhla rekonstrukce na Skalce, na Karlově kopci a v části Bělovse, za celkovou částku 2 miliony 355 tisíc (z toho 630 000 Kč ze státního rozpočtu). Rekonstrukce má být provedena i na sídlišti U nemocnice, v ulicích B. Němcové a Bartoňově.


Nutnou opravou prošel most přes Olešenku v Pekle, který je na katastrálním území obce Lipí, tedy v působnosti MÚ Náchod. Byla vyměněna ocelová konstrukce mostu i jeho dřevěné prvky. Oprava si vyžádala více než půl milionu korun.

Město požádalo o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na cyklostezku a chodník do Dolní Radechové, v délce 375 m a šířce 3 m. Celkové náklady byly 1,2 milionu, 640 tisíc dal Státní fond dopravní infrastruktury a kraj dotaci 200 tisíc. Cyklostezka otevřená počátkem listopadu se stala součástí sítě cyklostezek v okolí Náchoda. Zlepšila se tak bezpečnost provozu na výpadovce na Červený Kostelec. - Jedná se také o vyznačení cyklistických pruhů na mezinárodní silnici v ulicích Pražská a Běloveská, ty by hradil stát, a o zřízení veřejného osvětlení na cyklostezce v Bělovsi a Malém Poříčí. - V Bělovsi podle potoka Střela má směrem do Chudoby vzniknout stezka a navázat na stávající cyklostezku do Malého Poříčí. Jde o Operační program přeshraniční spolupráce České a Polské republiky. Plánuje se i zlepšení vybavení cyklotras a turistických cest v česko-polském příhraničí výstavbou dvou odpočívadel pro turisty (v Malém Poříčí u Střely a na katastru Lipí u lávky Na Ostrovech), vytvořením bezobslužných informačních míst a sjednocení propagačních materiálů.


Hospodářské poměry

Nezaměstnanost v našem regionu v lednu mírně stoupla, celkově byla situace u nás lepší než v jiných regionech. Např. na každého absolventa připadalo 1,4 volných míst, celkově na jedno volné místo připadá 2,5 nezaměstnaných. Problémem zůstává u části nezaměstnaných nezájem o práci. V lednu uskutečnil Vzdělávací institut Hradec Králové i v Náchodě akci Najdi si práci v Královéhradeckém kraji určenou na pomoc těm, kdo ji hledají. Koncem března klesla nezaměstnanost v okrese na 3,8% a pak i dále klesala, v létě byla jen 3,2%. Začátkem dubna jsme se dočetli, že celostátně je asi 355 tisíc nezaměstnaných, ale zároveň asi 150 tisíc volných pracovních míst. Stát přispívá částkou 10 800 Kč měsíčně na vytvoření jednoho pracovního místa pro nekvalifikovaného, 13 500 Kč na vytvoření místa kvalifikovanějšího. V našem okrese pracuje asi 1360 osob ze zemí EU (z toho asi 980 Poláků) a na 500 osob ze zemí mimo EU, z toho asi 210 Mongolů, většina z nich v náchodském podniku Sněžka. Tam nahradili pracovnice ze Severní Koreje, proti jejichž zaměstnávání byly jakési politické výhrady. - Na konci října jsme z televize slyšeli výtku ředitele Úřadu práce v Náchodě Michala Pejskara vůči některým lékařům v regionu, že dávají nezaměstnaným v době, kdy jim pracovní úřad nabídne práci, neschopenky, nebo je ošetřují v den, kdy se mají dostavit na úřad kvůli nabídce zaměstnání. Za lékaře se proti tomu ohradil MUDr. Bělobrádek. Že lidé, kteří pracovat nemíní, podobné taktiky využívají, je pravděpodobné. V listopadu jsme se dočetli, že je náš okres v % nezaměstnaných druhý nejúspěšnější v kraji. Na jedno volné místo připadá 2,2 uchazečů o zaměstnání, těch bylo k poslednímu říjnu v okrese 1944, ale jak se zdá, mnozí se na volná místa moc nehrnuli. Koncem roku se ovšem celostátně i v našem regionu zvýšila nezaměstnanost jako důsledek celosvětové finanční a následně i hospodářské krize, která začala na podzim ve Spojených státech a postupně zasáhla i evropské země. V okrese bylo koncem roku přes 2000 nezaměstnaných a situace se bude zřejmě ještě zhoršovat.

Ve středu 20. února bylo na radnici jednání Krajské hospodářské komory s polskou konzulkou Aurelií Krynickou a sekretářkou ekonomického odboru Ewou Borzeckou-Auch o hospodářské spolupráci. Účastníky jednání byli i zástupci firem, které spolupracují s polskými partnery nebo zaměstnávají polské pracovníky. Firma Amatek v Bělovsi zaměstnává 176 Poláků, další pracují v pekárnách, v prádelně a čistírně, asi 20 pracovníků je v dopravní firmě CDS Náchod. Při jednání bylo konstatováno, že právě doprava z polského příhraničí k nám je problémem, že zatím nedošlo k reálné dohodě mezi našimi a polskými dopravci. V pondělí 21. dubna bylo na náchodské radnici podepsáno memorandum mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím a městskými úřady z Kamenné Gory a Chudoby.


V průběhu jara jsme četli řadu kritik na práci České pošty. V půli května udělaly redakce regionálních deníků test, odeslaly několik různých poštovních zásilek, všechny byly doručeny v pořádku hned následující den. Má zkušenost je o něco horší, pozvánka odeslaná z MÚ v úterý 11. října mi došla až ve čtvrtek 13., ačkoliv jde o dodávku uvnitř města, o touž náchodskou poštu, a někdy je termín dodání i delší.

Náchodský pivovar vykázal řádnou uzávěrkou za rok 2007 zisk (po zdanění) 504 000 Kč. Už začátkem roku získal na 18. ročníku Reprezentačních slavností piva v Táboře první ocenění, světlý ležák Primátor Premium dostal stříbrnou Českou pivní pečeť. Začátkem března získalo nealkoholické pivo Primátor Zlatý pohár Pivex v soutěži na potravinářském veletrhu Salima 2008. Za naším pivovarem zůstalo pivo z Litovle a proslulý Radegast byl až třetí. Loni nové etikety Primátora získaly rovněž ocenění, od Klubu sběratelů 3. a od jednotlivců 2. místo. Den s Primátorem byl letos 17. května, kulturní program zajišťovalo několik kapel, dnem provázeli sourozenci Peterkovi. Krásné počasí přilákalo několik set účastníků, ty z Jaroměře a Hronova vozil Primátorský expres - vlak s parní lokomotivou z roku 1937. - V červenci zvítězil 16% Primátor Exklusiv v soutěži World Beer Awards, kde bylo toto pivo vyhodnoceno jako nejlepší ležák na světě. V Norimberku na 48. ročníku Evropského veletrhu nápojového průmyslu byl oceněn na podzim světlý ležák Primátor Premium zlatou Evropskou pivní hvězdou.

V červnu navrhla rada města prodat městský pivovar Libereckému investičnímu fondu, k prodeji nedošlo, jednání se silně komplikovala, jak o tom píši podrobněji v kapitole o činnosti městského úřadu. Definitivní řešení přešlo do roku příštího.

V květnu oslavila firma ATAS elektromotory Náchod, a.s., 80. výročí svého založení. V počátcích pracovalo ve firmě 33 zaměstnanců a za rok vyrobili 600 motorů. (Toto množství se nyní vyrobí asi za tři hodiny.) Zakladatel a spolumajitel firmy Antonín Taichman byl tehdy nejen jejím šéfem, ale i konstruktérem a prodavačem. - Za loňský rok dosáhly tržby firmy 455 milionů korun. Nyní se ročně vyrobí asi 600 000 motorů a několikanásobně více polotovarů. Více než polovinu produkce prodává firma do Německa, celkově se vyváží do 35 zemí. Letos zemřel syn zakladatele, spolumajitel firmy Zdeněk Taichman.

Dopravní společnost CDS Náchod, spol. s r. o., koncem roku zkolaudovala nový skladový objekt (v Borské ulici) s více než dvěma tisící „panelomíst". Společnost zajišťuje jak osobní autobusovou dopravu (býv. ČSAD), tak i dopravu nákladní, která je prioritou.

V březnu se krajský soud znovu zabýval případem obžalovaného Martina Koloce, který měl v dohodě s bývalými manažery Rubeny Náchod v letech 1991-93 způsobit škodu asi 187 milionů s hrozbou další ztráty ve výši 128 milionů korun. Obžalovaný žije ve Spojených arabských emirátech a soudního líčení se odmítl zúčastnit (ND 10/3 08). V červnu bylo nové soudní jednání s dalšími obžalovanými představiteli Rubeny, v němž znalec z oboru ekonomiky Zdeněk Urban podal vyjádření, že činností obžalovaných žádná škoda nevznikla. V srpnu krajský soud osvobodil i Martina Koloce. Státní zástupkyně se v obou případech odvolala, a tak osvobozující rozsudek zatím není pravomocný.

Vodovody a kanalizace a.s. Náchod měla v loňském roce zisk téměř 18 milionů korun. Měl by být investován do obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Hlavními akcionáři společnosti jsou města Náchod, Hronov a Nové Město.Školství

Školy

Síť škol je v Náchodě už řadu let ustálená, mění se občas a jen zčásti zaměření (a název) soukromé střední školy Ing. Ptáčkové.

Zápis do prvních tříd všech základních škol v Náchodě se konal 7. a 8. února. Přišlo k němu 259 dětí, z toho u 33 žádali rodiče o odklad školní docházky. Asi deset dětí bylo „nezvěstných" (rodina se nezdržuje na adrese trvalého bydliště nebo na zápis nereagovala), sedm dětí se přihlásilo na školy mimo Náchod. Za žáky docházející do náchodských základních škol z jiných obcí zůstala i pro rok 2008 úhrada neinvestičních nákladů 7000 Kč za dítě a rok. Obci Česká Čermná byla úhrada snížena, protože jejich základní i mateřskou školu využívají děti z Náchoda (rp. Dobrošova, který je součástí Náchoda).

Na pondělí 9. června vyhlásily školské odbory jednodenní stávku za zvýšení platů. Účast náchodských škol byla jen částečná, stávkovali např. v ZŠ Plhov, nestávkovali v ZŠ Komenského a malé školy, v ZŠ TGM stávkovala asi polovina zaměstnanců.

Ve čtvrtek 17. června ocenili představitelé města titulem Náchodský pedagog roku 2008 Mgr. Lenku Jandovou-Prokešovou ze ZŠ Plhov, Mgr. Danu Čejchanovou ze ZŠ Babí, Mgr. Ivu Třískovou ze ZŠ v Komenského ulici, Ladu Polákovou z MŠ v Komenského ulici a Jaroslava Kubečka ze ZUŠ, za dlouholetou práci ve školství dostala čestné uznání Mgr. Ladislava Simonová, která končí ve funkci ředitelky ZŠ na Plhově.

Nový školní rok začal na všech náchodských školách v pondělí 1. září.

Střední školy

Studenti středních škol se v úterý 14. října v Beránku seznámili s nebezpečími, která hrozí na silnicích v multimediálním pořadu The Actions BESIP Tour 2008. Každou pátou nehodu a každé čtvrté úmrtí na silnicích totiž zaviní mladí, nezkušení řidiči ve věku do 25 let, velmi často na motocyklech.

Ve dnech 31.10. a 1.11. uskutečnila v hale na Hamrech výstava středních škol Náchodska, určená žákům, kteří končí základní školu, a jejich rodičům. Představilo se přes 35 subjektů. Cílem výstavy je informovat o možnostech studia v našem regionu a také motivovat ke studiu technických oborů.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební Jana Letzla byla vybrána i letos do projektu Malé granty, grantové řízení, v němž mohou studenti realizovat své projekty. Letos je nazvali Já už jdu aneb Sklerotickej ježíšek opět přichází. V Hradci Králové dostala škola koncem ledna na projekt šek na 66 000 Kč. Podle prof. Štěpánky Thérové budou využity na natočení filmu, jak se naučit na snowboardu, na sportovní turnaj, příp. na Bořkovy noviny. V celém průběhu soutěže bylo na „stavebce" realizováno 46 projektů, na nichž se podílelo na 400 studentů. Letos byl mezi devíti projekty oceněn mj. projekt Ivety Středová Nová tvář VIP a Moniky Šritrové „adopce chlapce z Keni". Studenti školy „adoptovali" osmiletého keňského chlapce Abshira, svým příspěvkem 7200 Kč mu umožní rok školní docházky.

.

Jiráskovo gymnázium uspořádalo ve dnech 17.-19. března Irské dny, v nichž se v přednáškách a filmech (mj. dokument Jana Špáty Země sv. Patrika) studenti seznamovali s touto zemí. Výuku irských tanců vedl pedagog narozený v Dublinu Micheál Ua Seághdha, hrála irská skupina Cranberries. V pondělí 21. dubna byly ve škole přijímací zkoušky, k nimž přišlo 112 žáků do osmiletého a 71 žák do čtyřletého studia, přijato bylo po 60 žácích do každého typu studia. V rámci Týdne pro Zemi byla ve škole výstava fotografií Orchideje střední Evropy, ohrožená květena východních Čech a chráněná území náchodského okresu. Ve středu 23. dubna byl v aule promítnut film Olgy Sommerové Ztracená duše národa, Ztráta tradice, příběh čtyř selských rodin vystěhovaných z jejich hospodářství v 50. letech s jeho důsledky. (Vystěhováno bylo tehdy na pět tisíc rodin.)

Na rozhraní září a října proběhly i v budově gymnázia akce Mexických dnů (o tom i v odd. Život města). Ve škole se totiž už léta kvalitně vyučuje španělština. O akci (nejen) ve škole se starali Dan Pavlík a Jitka Štěpánková. Součástí byla soutěž studentských prací na téma Mexiko. Zvítězila v ní studentka gymnázia Nguyn Ngoc Han, získala dvě letenky do Španělska, druhé místo obsadila studentka broumovského gymnázia a třetí byla Petra Hájková z JG. S mexickým folklorem se studentům představila skupina Dvorana. - Na začátku října hostili na gymnáziu skupinu německých studentů a pedagogů z družební školy v Georgsmarienhüte z Dolního Saska. - Dne 30. října proběhlo ve škole oblastní kolo turnaje středoškoláků v piškvorkách. Zúčastnilo se ho celkem 6 týmů z okolních středních škol. Zvítězili studenti z novoměstské průmyslovky, druhé a třetí místo obsadila „domácí" družstva. Celkově se turnaje zúčastnilo asi 15 tisíc středoškoláků, celorepublikové finále bylo v Brně 21. listopadu. Studenti gymnázia jsou úspěšní i po stránce sportovní, na středoškolském atletickém poháru Corny v Břeclavi si družstvo chlapců zajistilo přímý postup do celostátního finále (Jakub Nosek 3. ve skoku vysokém a v kouli, Miloš Cvejn v běhu na 1500 m), družstvo dívek skončilo na 5. místě. - V pátek a sobotu 7. a 8. listopadu uspořádali studenti charitativní festival Nechoďte! Sushi na cestě, jehož se zúčastnilo asi deset hudebních skupin. Výtěžek věnovali stacionáři Cesta. - V rámci projektu Příběhy bezpráví zhlédli studenti dva dokumentární „trezorové" filmy z roku 1969, o studentské stávce z listopadu 1968 a Palachově pohřbu. O nedávné historii s nimi pak besedoval tehdejší pedagog Aleš Fetters. V sobotu 15. listopadu oslavili v gymnáziu výročí divadelních studentských aktivit. Soubor DRED zopakoval své někdejší první vystoupení, hru Výtečníci, připomněli si éru dnes již profesionálního režiséra Petra Haška a další činnost. Setkání se zúčastnilo na 130 bývalých i nynějších herců, povětšině studentů a absolventů gymnázia. - Po tři dny na začátku prosince byla v kreslírně školy výstava obrazů pedagogů školy (Beneše, Baláše, Votýpky, Španiela i současných výtvarnic), pořádaná k 111. výročí vzniku školy. Uvedl ji prof. Bohumír Španiel. Na začátku prosince besedovali studenti kvart, kvint a prvního ročníku se dvěma olympioničkami, absolventkami školy, Bělou Hlaváčovou (maturovala 1994), vozíčkářkou, která na XIII. Paralympijských hrách v Pekingu získala čtyři medaile (v plavání 50 m znak získala zlatou) a je držitelkou světového i paralympijského rekordu, a Vendulou Frintovou (maturovala 2003), která reprezentovala na olympiádě v Pekingu ČR v triatlonu.


Studenti 4. ročníku obchodní akademie mají v rozvrhu předmět Fiktivní firma. Ve škole vzniklo šest takovýchto firem. Zúčastnily se „veletrhu" studentských „firem" na obchodní akademii v Hradci Králové. Mezi 18 zúčastněnými získala náchodská „Firma Prima - úklidové služby" 2. místo a zvláštní ocenění za výborný marketingový nápad a „firma Jantar - prodej metalového a rockového oblečení" 3. místo. Studenti tam uplatnili nejen své nápady, ale museli prokázat schopnost komunikace v českém i cizím jazyce. Úspěch je dokladem dobré práce školy. Studentka Hana Voborníková zvítězila v únoru v krajském kole olympiády v německém jazyce a postoupila do ústředního kola. Již deset let spolupracuje škola s obchodní akademií v rakouském Tamswegu. Letos studenti uskutečnili projekt, který srovnává poměry, výuku i vybavení v obou školách. Naši studenti ocenili vybavení rakouské školy, ale poznali i to, že se tamní způsob výuky od našeho téměř neodlišuje.


Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie uhradila městu nájemné za rok 2011 v celkové výši 150 000 Kč. Tato částka byla použita na opravy uvnitř budovy, zejména na sociální zařízení. (Budova školy je z konce 19. století!) Ve škole působí (v suterénu budovy) studentský klub Voko, v němž mohou studenti smysluplně trávit volný čas. V březnu měli v Náchodě pět dní návštěvu devíti mladých lidí z Norska, studentů pedagogiky, herectví a umění, v klubu Voko předvedli své pěvecké umění.


Soukromé gymnázium a SOŠ cestovního ruchu hostila od 14. do 18. dubna mezinárodní setkání v rámci projektu Comenius, jehož se zúčastnili učitelé a studenti z Irska, Francie, Německa, Rakouska a Slovenska. Cílem byla nejen výměna zkušeností, ale i příprava kalendáře chráněných krajinných oblastí. Studenti oboru management cestovního ruchu se úspěšně zúčastnili soutěže studentských společností Junior Achiemevent 17. května v Praze a postoupili do celostátního finále. V rámci tohoto projektu se skupina studentů školy zúčastnila v prostorách poslanecké sněmovny v Praze fiktivního navrhování a schvalování zákona. Akce studentů řady škol se tedy uskutečnila v autentickém prostředí a přinesla studentům jistě výbornou zkušenost. Mimo to v rámci podnikatelského plánu realizovali rockový koncert Music for Motol (28.3.), jehož výtěžek byl odeslán na konto motolské dětské nemocnice.

Od září funguje škola pod dalším novým názvem, nyní jako Academia Mercurii. I nadále je tu gymnázium, management cestovního ruchu a ekonomické lyceum. Jeho učitelé se na podzim zúčastnili v rámci evropského projektu Comenius setkání pedagogů středních škol na Slovensku. V říjnu se studenti oboru cestovní ruch zúčastnili v Turnově soutěže Svět patří nám. Soutěžilo se ve čtyřech disciplinách, mezi 13 školami získali celkově druhé místo.Základní školy

Podle výsledku únorového zápisu do prvních tříd je největší zájem o ZŠ Komenského (93 přijatých dětí), další dvě zapsaly prakticky stejně (41 a 39), Staré Město 25, Běloves 23, Babí jen pět. Ve družinách ZŠ byly stanoveny měsíční poplatky: ZŠ Komenského a TGM 100 Kč, Plhov 90 Kč, Staré Město 80 Kč a Babí a Běloves 60 Kč. K zvýšení zájmu pořádají školy Dny otevřených dveří.

Rada města jmenovala v listopadu zástupce města jako zřizovatele do školských rad základních škol. Na ZŠ v Komenského ul. jimi jsou Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Karel Petránek a Eva Fořtová, na ZŠ TGM MUDr. Vlasta Hýblová, Bc. Pavel Schuma a Eva Fořtová, na Plhově Ing. Iva Cvetanová, Gabriela Horníková a Irena Škrabková, ve Starém Městě Ing. Pavla Maršíková a Cyril Šourek, v Bělovsi Ing. Josef Hašek a Renata Jirmanová a na Babí Ing. Jaroslav Rohulán a Jan Birke.

v Komenského ulici (řed. Mgr. Ladislav Domáň) má na 800 žáků ve 32 třídách, v tom jsou i třídy s rozšířeným vyučováním matematice a přírodovědným předmětům a tělesné výchově. Školu navštěvuje i 9 cizinců. Vyučuje se ve 4 budovách, mimo hlavní budovu ještě v ulici Českých bratří a Sokolské. Škola má přírodovědnou stanici u hřbitova (ul. Českoskalická), dvě školní jídelny, tělocvičnu, užívá i hřiště na Hamrech. Občas vydávají časopis Komendík. V lednu uskutečnila pro žáky II. stupně turnaj v piškvorkách. 11. a 12. ledna se plavecké družstvo školy zúčastnilo celostátního finále žáků v plavání a dobylo krásné druhé místo, ve štafetě 4x25 m zaostali jen tři setiny sekundy za družstvem vítězů z Českých Budějovic. Koncem dubna v rámci Dne Země besedovali žáci s ornitologem, škola uspořádala v rámci projektového vyučování výstavu Strom. Žáci také navrhli Lípu svobody, rostoucí před budovou gymnázia, na titul Strom roku. Škola se opět, již potřetí, zapojila do projektu Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Plánuje opravu pavilonu odborných učeben. Koncem května předvedli žáci 4. C pozvaným předškolákům živočichy, chované na přírodovědné stanici, mj. želvu, hady, leguána, ale i kozy a mravence. Součástí stanice je od loňska budované paludárium, terárium s velkou vodní plochou, v ní plave od jara skupinka masožravých ryb, kolem byly vysázeny tropické rostliny. S obojím pomohli žákům pracovníci královédvorské zoologické zahrady. - Žáci 8. tříd se zúčastnili 14. ročníku výtvarné a literární soutěže Úpice bratří Čapků, Anna Lemfeldová z 8. C získala 1. místo a Cenu poroty. V červnu se skupina žáků zúčastnila spolu se žáky z družebního Halberstadtu pobytu v Nizozemí, který organizovala další z družebních škol, škola ve Woldendorfu. - V září uskutečnila škola pro žáky šestých tříd týdenní adaptační pobyt v Orlickém Záhoří a na Janovičkách u Broumova. - Učitel školy Václav Nýč získal v Hradci Králové cenu za ekologickou výchovu za rok 2008 a dlouholeté vedení žáků ke kladnému vztahu k přírodě. Škola také dostala vzhledem ke svým aktivitám dotaci na organizaci celonárodní soutěže Zelená stezka - Zlatý list, na materiální dovybavení školní zahrady (křovinořez aj.) a zkvalitnění přírodovědné výuky. V listopadu besedovali starší žáci o holocaustu s dvěma ženami, které jej přežily, s paní Zelenou a Koubkovou.

ZŠ TGM (řed. Mgr. Roman Odvářka) má 477 žáků v 21 třídách, otevírá pravidelně i studijní třídu. Má školní jídelnu, školní klub, hřiště i tělocvičnu. Pro vybraných třicet žáků uskutečnili 11. ledna exkurzi do muzea romské kultury v Brně. Den otevřených dveří pořádala škola 23. dubna, přijímací zkoušky do studijní třídy byly 14. května. Škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život projektem mikroarboreta (projekt byl podpořen částkou téměř 60 tisíc korun), učebny v přírodě a naučné stezky seznamující s ohroženými rostlinami a živočichy regionu. Koncem školního roku uspořádali prvňáčci se svými učitelkami opět Slavnost slabikáře. - V půli září měli žáci šestých tříd adaptační pobyt Janovičkách. Cílem těchto pobytů je stmelit kolektivy tříd, vzájemné poznání dětí i vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi. V listopadu a prosinci připravili pro děti, které mají jít v příštím roce k zápisu, Klub předškoláčků.

ZŠ Plhov je škola s tělovýchovným zaměřením, má asi 450 žáků (z toho 23 cizinců) v 21 třídách, má školní jídelnu a mimořádně kvalitní vybavení ke sportu, zejména hřiště. Vydávají časopis Školní štěbetání. V pátek 29. února zorganizovala na zimním stadionu Ledovou slavnost. V první části se představily krasobruslařky, ve druhé si přátelsky zahráli hokej žáci proti učitelům a ve třetí části bylo volné bruslení. Koncem dubna proběhly přijímací zkoušky do sportovní třídy, přišlo na ně 24 zájemců. Chlapci - fotbalisté školy postoupili do republikové soutěže McDonalds Cupu, v něm v Jihlavě skončili na 9. místě. Velmi úspěšní byli i školní atleti, umístili se v okresním i krajském kole sportovních soutěží, velkou měrou se zasloužili o to, že družstvo našeho kraje obsadilo celorepublikově druhé místo. Nadějný Tomáš Bareš zvítězil v kategorii mladších žáků ve všech čtyřech disciplinách (50 m, 400 m, dálka a hod kriketovým míčkem). Na konci školního roku obhajovali žáci 9. tříd závěrečné práce, které vypracovali ze svých oblíbených předmětů. Stávající ředitelka Mgr. Simonová odešla koncem školního roku do důchodu, ve výběrovém řízení zvítězil její dosavadní zástupce Mgr. Vladimír Honzů, který převzal „úřad" od 1. srpna. - Na podzim oslavili ve škole 25. výročí jejího založení. Šestice žáků sportovní třídy IX. B se 1. listopadu zúčastnila jako reprezentant školy i kraje republikového finále v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem, kde získala mezi 12 družstvy 7. místo, v jednotlivcích byl nejlepší Ladislav Pošepný (18. mezi 65 běžci). Žáci školy také suverénně zvítězili ve třech kategoriích běhu do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda. Ve společenské místnosti byla 16. a 17. prosince vánoční výstava žákovských prací.

ZŠ Běloves (řed. Mgr. Libor Zelený) má pro děti kroužky dopravní, tělovýchovný, výtvarný, anglického jazyka a výpočetní techniky. Zajišťuje kulturní vystoupení v domovech důchodců i v mateřských školách.

ZŠ Babí (řed. Mgr. Zuzana Hoffmanová) má kroužky sportovní, taneční, dramatický, přírodovědný, anglického jazyka, informatiky a hry na flétnu. V obci uspořádala v sobotu 23. února masopustní průvod, při němž děti rozdávaly jitrničky. V sobotu 29. března zorganizovala v restauraci ODAS na Karlově náměstí dětský karneval v rázu Cirkus. Děti se zúčastnily i divadelní Malé Prima sezony na Karlově náměstí v úterý 6. května, předvedly Pohádku o malém ježkovi. Ve středu 30. dubna odpoledne se na zahradě školy „slétly" místní čarodějnice, ale i čarodějové, děti vyhodnocovaly nejhrůzostrašnější masky, soutěžily, na ohni nejen upálily několik čarodějnic, ale opekly si i špekáčky. Škola připravuje pravidelně o Vánocích a na konci školního roku vystoupení pro rodiče a veřejnost, ta jsou mezi občany Babí velmi oblíbená.

ZŠ Staré Město (řed. Mgr. Dagmar Švorcová) organizuje kroužky výtvarné, pěvecký, taneční, hry na flétnu, informatiky, má pěvecký sbor Rosička. Žáci se účastní sportovních soutěží, připravují programy pro důchodce apod.

Základní a mateřská škola Josefa Zemana (ředitel Ivo Feistauer) má v současné době tři oddělení: ZŠ praktickou (v Jiráskově ulici nad sokolovnou), ZŠ speciální (v Bělovsi ve Vítkově ulici, ta je dvoutřídní, zejména pro imobilní žáky) a MŠ při nemocnici. V listopadu se žáci zúčastnili 6. ročníku turnaje speciálních škol v sálové kopané (šestičlenných družstev) a umístili se na 6. místě.

Základní umělecká škola v tomto roce výši poplatků nezměnila. V květnu pořádala Den otevřených dveří a pak i talentové zkoušky (19. a 20. 5.). V ústředním kole ve hře na klavír v dubnu v Praze reprezentovala školu R. Gavlasová, v akordeonové soutěži, začátkem května v Teplicích Jan Kašpar a akordeonové trio. Dechová harmonie vedená Jaroslavem Vlčkem reprezentovala nejen školu, ale i českou hudbu vůbec na přehlídce dechové hudby v Kladsku. Ve středu 11. června slyšeli zájemci v Beránku tentokrát bohatý výběr z moderní hudby taneční a muzikálové. Značný zájem je o obor výtvarný, ten má na 200 žáků. Jeho tradičně dobrá úroveň se projevuje i tím, že jeho absolventi bývají úspěšní na středních i vysokých školách výtvarného zaměření.

Mateřské školy

Zápis do náchodských mateřských škol se uskutečnil od 5. do 16. května vždy během poledne (od 12 do 13 hod.). Poplatky ve všech náchodských MŠ zůstávají stejné, tj. 300 Kč/měs. Setkání dětských pěveckých sborů, již 15. ročníku Hronovského skřivánka, se letos v květnu zúčastnilo osm souborů, mezi nimi z Náchoda soubory MŠ Komenského Komenďářek a z Plhova Plhováček.

MŠ Alšova (řed. Vladislava Domáňová) měla ve třech třídách 60 dětí.

MŠ Vančurova (řed. L. Jirásková) měla ve 3 třídách 70 dětí. Letos chce zlepšit stav zahrady, od města získala asi 50 tisíc na nákup altánku do zahrady. Pro děti zorganizovali na podzim několik zájezdů, mj. do zoo do Dvora Králové, na představení královéhradeckého divadla Drak, do ekologického centra v Horním Maršově v Krkonoších aj.

MŠ Komenského (řed. Bc. Alena Dušánková) měla 113 dětí ve 4 třídách a třídu logopedickou. Školu reprezentovala tříletá Michala Dušková v krajské výtvarné soutěži Školka plná dětí, její Karneval byl oceněn jako nejlepší práce v kategorii. Bylo provedeno zateplení školy a nová fasáda, ve dvou třídách zrekonstruována parketová podlaha, vyměněn plot a brána zahrady.

MŠ Myslbekova (řed. Šárka Rojšlová) měla ve třech třídách 78 dětí a jednu odloučenou třídu U Kočovny s 21 dětmi. Byla nově rekonstruována školní jídelna a správní budova, nově vybavena školní zahrada s brouzdalištěm.

MŠ Březinova (řed. Iveta Lukešová) měla ve dvou třídách 50 dětí, kroužky Šikovné ruce, Buď fit! a Flétnička, navíc kroužek Předškoláček pro děti s odkladem školní docházky.

MŠ Havlíčkova (Plhov) (řed. Jaroslava Dušková) měla v pěti třídách 116 dětí. Ve dvou třídách bylo rekonstruováno sociální zařízení, plánuje opravu svislé izolace a okapového chodníku.

MŠ Běloves (řed. Blanka Posnarová) měla ve 3 třídách v ulici Vítkově 67 dětí a 23 dětí v odloučené třídě U Písníku (dolní Babí). Ke konci školního roku byly děti v Adršpachu a předškoláci i v Praze v Divadle Spejbla a Hurvínka.

Mimoškolní vzdělávání organizuje i nadále Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků sídlící na Hamrech. Nabízí jazykové kurzy, výtvarné a další dílny a řadu přednášek. Na jaro připravili kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí a prázdninových táborů. V podzimním období zajišťuje jazykové kurzy (angličtina a francouzština) i pro širší veřejnost a cykly i jednotlivé přednášky pro pedagogy.


Práce s dětmi a mládeží

Déčko - Dům dětí a mládeže pokračuje ve všech kroužcích a klubech jako v roce minulém. V neděli 20. ledna odpoledne uspořádal pro děti karneval na téma Zoo a jejich zvířátka. V pátek 15. uspořádali Valentýnský ples a v sobotu 23. února už tradiční Klondike a po něm Country bál. Díky příznivému počasí byla akce úspěšná, soutěžit přišla asi stovka zájemců, mezi nimi i několik skupinek Poláků. Mezi soutěžními disciplinami byla mj. střelba ze vzduchovky, luku a kuše, chytání bizona, mustangů nebo ryb a samozřejmě „ryžování zlata". V březnu nabídlo Déčko velikonoční dílnu, 2. března dětem jarní pohádkový karneval. O jarních prázdninách (8.-15. března) byl realizován pro děti i rodiče sportovní a relaxační pobyt v Horní Malé Úpě. Na Květnou neděli (16. března) zorganizovalo Déčko „vítání jara - vynášení zimy" z města. Nabídlo i programy na dny velikonočních prázdnin. O víkendu 24. a 25. května se i u nás jako v mnoha jiných městech uskutečnila Bambiriáda, prezentující dětské oddíly, střediska volného času i domy dětí. Většina akcí byla na zahradě Déčka, ale na Metuji bylo i raftování.Na prázdniny nabídlo Déčko jedenáct táborů s různým zaměřením: příměstský v Déčku, vodácký, cykloturistický, s výukou angličtiny, výtvarný, pro dyslektiky aj., ve Vižňově, na Blesku v Horní Malé Úpě, ve Studánce u Verneřovic, v Orlickém Záhoří a v Sebuči,.

Podzimní aktivity Déčka byly zahájeny v září a říjnu. Mateřské centrum Macíček připravuje denně dopolední programy pro maminky a jejich předškolní děti, pro maminky na mateřské dovolené organizuje výuku angličtiny a němčiny. V listopadu Déčko organizovalo martinské trhy a vše kolem nich, v pátek 5. prosince mikulášskou besídku, v prosinci v hale knihovny už tradiční prodejní adventní výstavu Děti dětem a 25. prosince před radnicí tradiční Živý betlém.


Mateřské centrum Hopsáček na sídlišti u nemocnice nabízí pravidelné programy pro děti i maminky, 24. února tam byl dětský karneval. Na prázdniny připravili pro děti čtyři příměstské tábory na všední dny od půli července do půli srpna s programem vždy od rána do 16 hodin. Od září pořádají řádku odpoledních kroužků pro školáky i předškoláky i večerní cvičení „pro všechny". Pozornost věnují i maminkám a nejmenším dětem.


Na dětském dopravním hřišti v Bělovsi se konala v půli dubna soutěž družstev mladých hasičů okresu. V kategorii mladších i starších hasičů zvítězila družstva z Bělovse. V úterý 20. května se na dopravním hřišti uskutečnilo okresní kolo v dopravní soutěži cyklistů, v kategorii 4. - 6. tříd se zúčastnilo 68 dětí, v kategorii 7. a 8. tříd 56 cyklistů. V sobotu 24. května byl už tradiční Den s policií se soutěžním programem, ukázkou policejní práce aj. Spolu s policií předvedli svou činnost i hasiči nebo záchranná služba a Červený kříž.


Úspěšně pracuje skautská organizace, pro práci s dětmi využívá kluboven na Hamrech, pod bývalým přírodním divadlem, u řeky na Skalce a na Kelbě v Bražci, katoličtí skauti pak v budově děkanství. V sedmi oddílech pracuje 152 dětí (do 15 let) a s nimi stovka dospělých. Středisko vedou JUDr. Jiří Listoň a JUDr. Olgy Galová. Na sv. Jiří, patrona skautů, byla v kostele skautská mše. Byly uspořádány závody vlčat a světlušek, jejich vítězové se zúčastnili okresního kola v České Skalici 17. května. O prázdninách uspořádali sedm táborů, které byly vyvrcholením práce oddílů. Na podzim se opět plně rozvinula práce, v říjnu proběhla hra R + R Dobráč a skautská pouť. V sobotu 20. prosince přinesly skautky z II. dívčího oddílu i do našeho města betlémské světlo, předali jim je ve Starkoči skauti z Trutnova, kteří je vezli vlakem z Prahy. Na Silvestra se několik skautů zúčastnilo tradičního setkání na Junácké vyhlídce nad Řeřišným u Machova.

Zdravotnictví

První letošní miminka kraje se narodila v náchodské nemocnici, na Nový rok v šest ráno holčička Adriana Hrušková, první kluk v 10.40 (Kvido Stratílek). Obě děti přivítal hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, děti dostaly zlatý řetízek s přívěskem kozoroha, maminky pět tisíc korun a květinu.

V minulém roce vykázala Oblastní nemocnice v Náchodě ztrátu 826 000 Kč. Od 1. ledna se ve zdravotnictví zavádějí poplatky, 30 Kč za návštěvu u lékaře, 30 Kč za výdej léku na předpis, 90 Kč za návštěvu pohotovosti a 60 Kč za den v nemocnici. V náchodské nemocnici je možné zvolit pobyt v nadstandardním pokoji, podle kvality a vybavení od 150 do 400 Kč za den, lze si zajednat i nadstandardní stravování (okolo 120 Kč za den) a další individuální služby. Už v lednu vybrala Oblastní nemocnice Náchod na poplatcích 1,33 milionu korun (z toho v náchodské přes 800 tisíc), „neplatičů" je jen asi 1 %. Za první půlrok se vybralo na poplatcích 7,7 mil. korun, jimiž se nemocnice snažila vyrovnat rozpočet, částečně zvýšit mzdy personálu a zlepšit služby..

Od začátku roku otevřela firma Medispa i v Náchodě solno-jodovou jeskyni. Je v Čechově ulici (za gymnáziem), pro zájemce, zejména astmatiky a lidi s dýchacími potížemi otevřena denně od 9 do 21 hodin. Další podobné zařízení bylo otevřeno naproti Čedoku. I u nás konstatují alergologové, že lidí s alergologickými problémy přibývá.

V celorepublikovém hodnocení zdravotnických zařízení se v našem kraji umístila Oblastní nemocnice Náchod na druhém místě za hradeckou fakultní nemocnicí. Ta skončila v celorepublikovém hodnocení jako druhá. Výzkum organizovala nezisková organizace Health Care Institut, od loňského září do začátku listopadu hodnotilo nemocnici na 17 tisíc pacientů. Oblastní nemocnice Náchod je také druhá největší v kraji (po hradecké fakultní).

Do 15. ledna byla uzávěrka přihlášek na výběrové řízení na místo ředitele Oblastní nemocnice v Náchodě. Výběrová komise 10. února doporučila jmenovat MUDr. Miroslava Šnábla, konstatovala, že pod jeho dosavadním prozatímním vedením se nemocnice stabilizovala ekonomicky i personálně a došlo k nápravě nepříznivých trendů hospodaření. - Na samém konci roku jsme se ovšem dočetli (Náchodský deník 30.12., s.1), že se „náchodská nemocnice topí v dluzích", její dluh se v tomto roce údajně prohloubil o více než 40 milionů. Ztráta asi 100 milionů korun se podle sdělení primáře Veselého kumuluje od roku 2004 průměrnou roční ztrátou 20 milionů. Vysvětluje ji tím, že náchodská nemocnice dostává za vykázaný bod 0,83 Kč, zatímco některé jiné subjekty až 1,10 Kč.

Začátkem ledna začalo anesteziologicko-resuscitační oddělení pracovat s novými špičkovými přístroji, které nemocnice získala díky dvacetimilionové dotaci od kraje. Nemocnice rozšířila letos služby mamografu i na odpolední hodiny a soboty. (Na karcinom prsu zemře v ČR ročně přes dva tisíce žen.) S ordinačními hodinami jen v pátek byl 8. února v nemocnici obnoven provoz anesteziologická ambulance se zaměřením na léčbu bolesti. Od 1. dubna je soukromým zdravotnickým zařízením umístěným na Hamrech.

Od února funguje v nemocnici Infocentrum, zajišťující kvalitní komunikaci s pacienty. Vede je Hana Voborníková. V úterý 1. dubna byla v nemocnici slavnostně otevřena dvě oddělení - infekční a oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Jsou v prvním a druhém podlaží pavilonu H v dolní nemocnici. V plánu má nemocnice rekonstrukci patologického oddělení. Ve středu 21. května bylo otevřeno rekonstruované dětské oddělení nemocnice (v horní nemocnici). Celková rekonstrukce, která probíhala od loňského října do letošního dubna, stála 2,75 milionu korun. Má 20 lůžek pro novorozence, 34 pro kojence a větší děti a 12 pro matky hospitalizovaných dětí. - V období od 21. května do 2. června byla vzhledem k povinnému malování uzavřena porodnice. Po dobu uzavření se mohly rodičky rozhodnout pro nemocnice v Trutnově, Rychnově nebo v Hradci Králové. Bylo otevřeno také Endoskopické centrum, které nabízí od září nepřetržité služby 24 hodin denně.

Naše nemocnice si zatím nestěžuje na nedostatek dárců krve. Řada dárců chodí na transfuzní oddělení pravidelně. Na den sv. Valentýna (14. 2.) byla uskutečněna akce Kdo miluje, daruje krev, jejímž cílem byl získat nové dárce krve zejména mezi mládeží. Dne 19. května byl Den pro prvodárce, den na to přišli darovat krev náchodští policisté a profesionální hasiči. Ve středu 18. června byli na náchodské radnici oceněni dárci krve. Jakub Vintera má za sebou již 55 odběrů, spolu s ním získalo zlatou Janského plaketu dalších 16 dárců (40 a více odběrů), 23 stříbrnou a 14 bronzovou. Ve druhém listopadovém týdnu byl i v Náchodě uspořádán další Den pro prvodárce. Na transfuzní stanici přišlo 52 nových dárců, z toho 40 vhodných pro darování krve. Byla mezi nimi i skupina studentů Jiráskova gymnázia, kterou získal a přivedl prof. Zdeněk Košvanec. V prosinci proběhlo další ocenění dárců, jen z Náchoda získalo bronzové medaile 24 dárců, 13 stříbrné a 4 zlaté - Renata Hynková, Jana Wernerová, Michal Rojšl a Josef Záruba.

Celostátní problém nedostatku zdravotních sester konstatuje i náchodská oblastní nemocnice, pracuje v ní 470 sester, ideální by byl nárůst o dalších asi třicet.

Na úterý 24. června vyhlásil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče stávku, k níž se v náchodské nemocnici připojila jednohodinovou stávkou asi třetina zaměstnanců. Náchodská odborová předsedkyně Smolová sdělila, že mezi 13. a 14. hodinou vůbec nepracovalo 146 pracovníků. 217 zaměstnanců podepsalo prohlášení o nesouhlasu s reformami ve zdravotnictví.

Vzhledem ke stavebním úpravám v budově polikliniky (viz odd. výstavba) byly z ní od září po dobu úprav přemístěny ordinace do jiných budov, obvodní lékaři do budovy v Hurdálkově ulici, někteří další do staré polikliniky a jinam.

Ve středu 12. 11. byla v Beránku další konference pro zdravotníky, 3. náchodský ošetřovatelský den. Zúčastnilo se jej na 450 zdravotníků (sester, laborantů, asistentek ad.). V pondělí 1. prosince se v náchodské porodnici narodilo tisící letošní dítě, malý Matouš Hodoval. Mamince blahopřál ředitel nemocnice MUDr. Švábl. Celkem se v roce 2008 narodilo 1109 maminkám 1126 dětí (17 dvojčat). Nejčastějším jménem byla u dívek Tereza a u chlapců Jan. - Ve čtvrtek 4. prosince navštívil některá oddělení nemocnice Mikuláš s doprovodem - čertem a andělem, který hrál na lesní roh.

Krajský zdravotnický holding chtěl od začátku příštího roku sloučit všechny nemocnice do jediného zařízení - Královéhradecké krajské nemocnice, jejíž součástí by byla i náchodská oblastní nemocnice, ale vzhledem k politické změně v kraji se změna o rok odsouvá.


Kulturní život ve městě

Hudba, koncerty

V Husově sboru byl v neděli 13. ledna odpoledne koncert Loučení s Vánocemi. Pastorely českých i zahraničních skladatelů hrál na varhany Jaroslav Nepilý. Prvním abonentním koncertem bylo 23. ledna vystoupení Smetanova tria s klasickým programem (Haydn, Dvořák, Čajkovskij). Vynikající byl únorový koncert Filharmonie Hradec Králové (20/2), zejména provedení Beethovenovy 3. symfonie - Eroiky. Houslový virtuos Leoš Čepický přednesl s filharmonií náročný houslový koncert Sergeje Prokofjeva. Filharmonie tu koncertovala i v březnu (19.), tentokrát s dirigentem Weiserem, v úvodním prologu k Sukově hudbě k Zeyerově hře Radúz a Mahulena přednesla recitační part Soňa Červená, Strausovy Čtyři poslední písně zazpívala japonská sopranistka Michiyo Keiko. Orchestr hrál Dvořákova Holoubka a O věčné touze Vítězslava Nováka. Ve středu 16. dubna příjemně překvapil koncert klarinetisty Irvina Venyše s klavírním doprovodem Ivo Kahánka. Hráli klasickou i soudobou hudbu. Prologem festivalu Camerata nova Náchod byl v Husově sboru v neděli 18. května koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů nazvaný Slavný žák a jeho učitel. V první části zpívali sbory Janáčkovy, vrcholem byla Maryčka Magdonova a 70 000, ve druhé části sbory jeho učitele Pavla Křížkovského, jako přídavek pak zazpívali trojici úprav lidových písní sbormistrů PSMU a zakončili Nešverovou Moravěnkou. Zahajovací koncert feastivalu Camerata nova Náchod byl 21. května. Hrál na něm náchodský komorní orchestr Slávy Vorlové, řízený Jindřichem Roubíčkem, se sólistou na hoboj Davidem Proskem. V rámci Cameraty proběhlo i šest koncertů mimo Náchod, v sobotu 31. května vyslechli zájemci na zámeckém nádvoří barokní operu Dido a Aeneas H. Purcella v podání souboru pardubické konzervatoře. Závěrečný koncert festivalu zakončil i sezonu koncertů vážné hudby. V sále městského divadla jsme slyšeli komorní sbor a univerzitní orchestr California State University z Fullertonu z USA. V červnu (11.) byl ještě závěrečný koncert ZUŠ nazvaný Muzikálový koktejl a ve druhé půli měsíce slavnostní akademie žáků základních škol Komenského a Plhov. Tradiční koncert pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia v galerii byl letos v pátek 27. června od 19 hodin.

Od středy 23. do soboty 26. dubna proběhl třetí ročník mezinárodního houslařského festivalu Věnceslava Metelky. Byl zahájen ve středu u pamětní desky na budově Komerční banky. Ve čtvrtek probíhala soutěž houslařů z Čech, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Španělska a Japonska v řezbě hlavice - šneku s količníkem, v dalších dnech tónová soutěž. V mezinárodní porotě byli Němec, Polák, dva Italové a tři Češi. Účastníky přijal ve čtvrtek na radnici starosta města Ing. Čtvrtečka. Večer v pořadu Slavné housle tří staletí hrál a slovem doprovázel virtuos Jaroslav Svěcený. Hrál postupně na asi dvanácti různých nástrojích většinou klasickou hudbu za cembalového doprovodu Jitky Navrátilové. Součástí festivalu byla i výstava obrazů Petra Čuhaniče s hudebními motivy.


V prvním koncertu populární hudby se představila skupina AG Flek (22/1), ve středu 6. února upoutal Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. 28. 2. tu opět hrála skupiny Irish Dew. V březnu koncertoval 20. 3. Jaromír Nohavica s písněmi z nového alba Ikarus a 26. Michal Hrůza s kapelou Photolab s pořadem nazvaným Bílá velryba tour 2008. Ve čtvrtek 3. dubna tu hostovali s náchodským Swing sextetem zpěvačka Gábina Kočí a kytarista Milan Kašuba. V úterý 15. dubna tu hrála kapela Kryštof v rámci svého turné Akustik Best of Tour. O dva týdny později představila skupina Gwalarn bretoňské a keltské písně. Ve čtvrtek 24. dubna měla v kině Vesmír koncert - premiéru recitálového programu Křižovatky osudů náchodská skupina 6 Na Chodníku, vedená sourozenci Peterkovými. V pátek 25. koncertoval v galerii akordeonový orchestr Musica harmonica s dětským pěveckým sborem Červánek, oba ze ZUŠ Červený Kostelec. Řídí je manželé Eva a Jaroslav Kubečkovi. Začátkem května byla serie koncertů skupin, které se zúčastnily Náchodské Prima sezony. V úterý 13. května hrála skupina Wanastovi vjecy s předkapelou Mandrage. Ve čtvrtek 29. května koncertovali v Beránku legendární Kučerovci. Byl to i závěrečný koncert sezony. - Náchodská šansonová skupina 6 Na Chodníku v létě natáčela svou první desku se 14 písněmi a názvem Babylon Bar.


V srpnu byl v Náchodě opět varhanický kurz církve čs. husitské. Zúčastnilo se ho dvacet většinou mladých hudebníků, cvičili nejen v církevních sborech v Náchodě a ve Studnici, ale i v katolických kostelech sv. Vavřince i sv. Michala. Na závěr kurzu byl v pátek 15. srpna v Husově sboru koncert účastníků kurzu. - Další varhanní koncert byl v Husově sboru v neděli 14. září, skladby starých barokních mistrů hrál Jaroslav Nepilý.

Na zahajovacím koncertu abonentního cyklu Komorní hudby vystoupilo 16. září České dechové sexteto s klasickým repertoárem (Mozart, Haydn, Beethoven). - Koncert houslisty Pavla Šporcla v rámci Vivaldi tour 2008 se konal v Husově sboru ve čtvrtek 25. září, s kolegiem českých filharmoniků hrál Vivaldiho Čtvero ročních období. - Od půli září do půli října probíhal v regionu 12. ročník Orlicko-kladského varhanního festivalu. V okolních městech a obcích se uskutečnilo 22 koncertů, z toho 4 v Polsku. V Náchodě v Husově sboru hrál varhaník Michal Novenko ve čtvrtek 9. října mj. i svou vlastní skladbu - Preludium pro F. L. Věka. V dalším abonentním koncertu hrál mladý klavírista Martin Levický Bacha, Haydna, Janáčka a Prokofjeva (18.11.). Ve čtvrtek 4. prosince tu hostovala Filharmonie Hradec Králové se sólistkou, mezzosopranistkou Editou Adlerovou, na programu byla evropská klasika - Berlioz, Bizet, Rimskij-Korsakov a Čajkovskij. V pondělí 15. prosince hrál Komorní orchestr Slávy Vorlové klasický program (Mysliveček, Bach, Mozart) se sólistkou, polskou houslistkou Jolantou Stopkou.

Sérii vánočních koncertů zahájil 10. prosince koncert náchodské ZUŠ Vánoční romance, o dva dny později byl na zámku koncert polické ZUŠ, ve středu 17. Skřivánci z gymnázia přednesli program Štěstí, zdraví, pokoj svatý... v Husově sboru. Tentýž program předvedli už před tím 12/12 v domově důchodců a 16/12 v aule gymnázia pro klienty stacionáře Cesta Náchod a Nona Nové Město. Ve čtvrtek 18. hrál v Beránku dvakrát své vánoční koncerty orchestr Václava Hybše a v kostele sv. Vavřince byl vánoční koncert Ave Maria - Vánoce 2008 se sopranistkou Emou Hubáčkovou. V neděli 21. odpoledne byl tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Hron a „sborečku" Jiráskova gymnázia v kostele sv. Vavřince, večer pak v Beránku rovněž už tradiční komponovaný pořad náchodských církví XIX. svobodný advent. U sv. Vavřince pak zazněla o půlnoční a znovu 25. dopoledne Rybova Česká mše vánoční v podání chrámového sboru se sólisty a Komorním orchestrem Slávy Vorlové.

Podzimní sezonu populární hudby zahájila svým koncertem ve středu 17. září naše přední šansoniérka Hana Hegerová se skupinou Petra Maláska. V říjnu tu zpíval písničkář, folkový kytarista Karel Plíhal (7.10.) a pak Pavel Novák (15.10.). V úterý 4. listopadu tu hrála poprocková kapela Chinaski v rámci podzimní Chinaski Space tour 2008, den na to se představila skupina Pavel Lohonka, Žalman a spol. 40 let na scéně. V úterý 11. listopadu tu hrál jazzový kytarista (Čechoameričan) Rudy Linka se svým triem, ve čtvrtek 13. pak v rámci The Backwards Tour 2008 Beatles revival. V úterý 9. prosince zhlédli diváci náročný baletní příběh o lásce a cestě ke štěstí, irskou taneční show Swan legend - Legenda o labuti. V kavárně Beránku hrála ve středu 17. náchodská jazzová kapela Jazz generation, v sobotu 20. ve Vatikánu zaplnilo Prima dlouhou noc asi osm rockových kapel.


Divadlo

K prvnímu divadelnímu představením roku přijelo už 4. ledna tradičně Divadlo Járy Cimrmana s hrou Dobytí severního pólu. Ve čtvrtek 24. ledna zopakovali náchodští ochotníci hru Polib tetičku Simona Williamse. Pro děti hrála v neděli 20. ledna Mladá scéna z Ústí nad Labem Popelku, v neděli 10. 2. zahrálo dětem „docela velké divadlo" z Litvínova Prince Bajaju. Divadelní společnost Jana Hrušínského hrála 21. února Prokletí nefritového škorpiona od Woody Allena, o týden později (27.) diváci zhlédli hru Františka Ringo Čecha Dívčí válka v provedení jeho divadla. Pro děti byla 2. března pohádka O chytré princezně. Divadlo Pod Palmovkou přijelo 10. března s hrou o životě shakespearovského herce Keana, kterou podle A. Dumase upravil J. P. Sartre. Ve čtvrtek 13. tu hrálo Studio Ypsilon hru Marka Twaina Vdovou proti své vůli a v úterý 18. divadlo Sklep předvedlo pásmo Besídka 2008. - Na březnové červenokostelecké divadelní přehlídce byli z náchodských herců oceněni Ludmila Šmídová ze roli Gusi v komedii Polib tetičku, Richard Kašpar za roli Martina Kabáta a Lucie Peterková za roli anděla Teofila v Hrátkách s čertem. - Pro děti hrála 13. dubna divadelní společnost J. Jurištové pohádku R. Snítila O Dobru a Zlu. Poslední dubnový den přijelo liberecké divadlo F. X. Šaldy s klasickou hrou Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. V květnu byla jen představení Prima sezony, v červnu (8.) zahráli na závěr sezony herci Vinohradského divadla hru Ken Ludwiga „Lo stupendo" aneb Tenor na roztrhání.

Loutkové divadlo Dětem pro radost hrálo v lednu pohádku Čaroděj Habakuk a princezna Zlatovláska, na rozhraní ledna a února Příběhy králíka Filuty. Ty vystřídala pohádka Začarovaný les, v březnu pak hráli dramatizaci O pejskovi a kočičce. V sobotu 29. března byl loutkářský minifestival. V březnu si v Echu postěžoval principál souboru Daniel Šárka na malou pozornost města k potřebám souboru, konkretně, že jim nebyl nabídnut lepší prostor bývalé vinárny U pranýře ve staré radnici. Současné prostory vzadu v sokolovně jistě nejsou zdaleka ideální.


Podzimní divadelní sezonu zahájilo v září mladoboleslavské divadlo hrou Marcela Pagnola Marius a Fanny (23.) a o týden později bylo odložené představení loňské sezony, hra Ulice bastardů od Petra Vanžury. - V sále kina Vesmír byla v pátek 26. září dvě dopolední představení pro děti mateřských škol a mladší žáky škol základních. Hudební divadlo dětem z Hradce Králové předvedlo dětem tři muzikály na náměty Josefa Čapka, při nichž „vtáhli do děje" i dětské diváky. Pořad nazvaný Povídejme si, děti, byl velmi kladně přijat jak dětmi, tak i pedagogy. Říjen patřil klasice, 8. října se představilo Slezské divadlo z Opavy Schillerovou hrou Marie Stuartovna, 27. pak hradecké Klicperovo divadlo Gogolovým Revizorem. V neděli 19. října odpoledne předvedli Miloš Nesvadba a Jan Susa dětem Čarování kolem malování. Divadlo Ungelt přijelo 2. listopadu s hrou W. D. Homeho Ledňáček. V neděli 23. odpoledne se hrála pro děti hra Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil, ve čtvrtek 27. přijela společnost J. Jurištové s klasickou Šamberkovou hrou Blázinec v I. poschodí. V úterý 11. listopadu dopoledne připomněl v ulicích města své výročí studentský soubor DRED (podrobněji v podkapitole Jiráskovo gymnázium). Ve čtvrtek 11. prosince hrálo pardubické divadlo dramatizaci Hrubínovy Romance pro křídlovku.

Loutkové divadlo Dětem pro radost zahájilo podzimní sezonu pohádkou Kašpárek a čarodějnice, pak se v říjnu hrál Ostrov splněných přání, v první půli listopadu Kačátko a po něm (do 6/12) Aladinova kouzelná lampa. Další dvě soboty byla na programu Perníková chaloupka a 27. 12. zahrál dětský soubor O třech princeznách a zlé ježibabě. Pro dospělé připravil soubor Dětem pro radost úpravu Jiráskovy Lucerny na 17. a 30. prosince. - Jaroměřské Boučkovo loutkové divadlo zahrálo Fausta v Domově diakonie ČCE Betánie.


Přednášky, literární večery

Na 9. leden připravila Mgr. Baštecká pořad o náchodských mostech a lávkách. V úterý 15. ledna vyprávěla MUDr. Karin Pavlovsková v přednáškovém sále o svých cestách v pořadu nazvaném První česká žena na plavbě kolem světa. V neděli 20. ledna pořádala Církev bratrská ve své modlitebně přednášku Ing. Rostislava Staňka o jeho misijních cestách Uganda - perla Afriky. V úterý 26. 2. uvítala v malém sále Mgr. Baštecká náchodskou rodačku, básnířku Olgu Szymanskou v pořadu Návraty do rodného města. V přednáškovém sále byl 6. 3. pořad Za čím do Indie? Literárně hudební večer 12. března byl věnován publikaci autorů ze Státního okresního archivu Baštecké, Čápa a Čížka Vývoj městské samosprávy v Náchodě. V aule Jiráskova gymnázia byla v pondělí 17. března přednáška s diskusí Globální oteplování - Pravda a mýty. Přednášeli Ing. Petr Mach, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, a klimatolog RNDr. L. Metelka. Cyklus literárně hudebních večerů pokračoval 17. dubna pořadem Stoletý Egon Hostovský, v němž zaujal zejména přednes dopisů, které Hostovský psal spolužačce z gymnázia Věře Vavruškové, roz. Nyklíčkové. Hostem večera byla dcera spisovatelova Olga Castiellová-Hostovská. V úterý 22. dubna byla v přednáškovém sále dia show MUDr. Ladislava Holuba Vietnam 2007. Květnový literárně hudební večer (14.) byl věnován vzpomínkám na výstavu Náchod ´38. Z pamětníků vzpomínal zejména 95letý pan Šubrt. Poslední večer sezony byl 18. června věnován slavným vilám Náchodska a jejich osudům. Večer připravila L. Baštecká, hostem večera byl památkář Miloš Buroň, spoluautor knihy Slavné vily Královéhradeckého kraje.

Nová, už 14. sezona literárně hudebních večerů byla zahájena ve čtvrtek 18. září pořadem Osudové osmičky Lydie Baštecké k jejím 60. narozeninám. Večer připravil s oslavenkyní Aleš Fetters, významně jej doplnilo vystoupení skupiny 6NACHODNÍKU s Lucií Peterkovou „v hlavní roli" (režie, zpěv, průvodní slovo). - Při literárně hudebním večeru 22. října vzpomínal na hudební skladatelku, náchodskou rodačku Slávu Vorlovou dirigent „jejího" komorního orchestru Jindřich Roubíček, s orchestrem a také mladičkým klavíristou Toníkem Faltou přednesli několik jejích skladeb. Večer se proto konal ve velkém sále. - Následující večer byl v přednáškovém sále pořad Afghánistán laskavý a krutý (M. Mikšovský a P. Vanžura). Na literárně hudebním večeru nazvaném Pod střechami Paříže zpívala 20. 11. francouzské šansony Eva Kriz-Lifková za klavírního doprovodu Milana Dvořáka. Dne 1. prosince se v přednáškovém sále divadla uskutečnila „dia show" Himaláj - Nepál (Karel Kocůrek), 3.12. tam přednášel Leoš Šimánek o havajských ostrovech. Poslední literárně hudební večer roku na námět Karel Čapek v roce 1938 připravil Aleš Fetters na středu 17. prosince.

Výstavy

V Galerii výtvarného umění v Náchodě pokračovala do půli ledna výstava Náchodský výtvarný podzim. Od 1. února do počátku dubna vystavovala galerie obrazy a kresby restaurované v letech 2001-2007. Pro zájemce byly v pátek 15. února a pak 28. března uspořádány prohlídky komentované restaurátorkami M. Stroblovou a J. Lukešovou. Od pátku 18. dubna do půli června byla výstava obrazů a kreseb předčasně zesnulého umělce Davida Kubiny (1976-2007). O autorovi promluvil Bc. V. Tokoš, zpíval pěvecký sbor Hron. Protože právě na tento den připadly 60. narozeniny sbormistra Ing. Čejpa, pogratulovali mu nejen členové Hronu, ale přišli jej pozdravit zpěvem a dárky i členové gymnazijního „sborečku". Podvečer byl tak i poctou obětavému sbormistrovi. O týden později tam hrál akordeonový soubor Musica harmonica a zpíval dětský sbor Červánek, oba ze ZUŠ Červený Kostelec. V pátek 23. května byl v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií volný vstup do galerie, dopoledne byl program pro školy, kdy ve výstavním prostoru vytvářeli žáci „mandaly", symbolické obrazce, jež jsou součástí hinduistických a budhistických obřadů, navečer pak byla přednáška o moderním malířství a malý koncert. Od konce června po celé prázdniny byla výstava obrazů, kreseb a grafiky Josefa Wagnera. Uvedla ji spolu s ředitelem galerie Mgr. Lucie Žaludová, na klavír hrál při vernisáži Martin Brunner ml. V pátek 12. září byla v galerii otevřena výstava fotografií, koláží a počítačových grafik Josefa Théra z Nového Města, nazvaná Proměny. Při vernisáži zahrál výtvarník na fujary. Ve čtvrtek 18. září uskutečnili v galerii celodenní program V zajetí ornamentu, určený žákům a studentům základních a středních škol. O den později byla přednáška Zdeňka Lukeše O moderní architektuře Královéhradeckého kraje. Na podzim vyhlásila galerie už 3. ročník výtvarné soutěže Naše galerie. Celkem 65 účastníků z Náchodska zadalo své výtvarné práce - malby, kresby, grafiku, fotografie i sochařská díla. Náchodští grafici Jitka Ullwerová a Zdeněk Halíř získali v kategorii dospělých čestná uznání. - Asi nejsledovanější výstava - už 25. ročník Náchodského výtvarného podzimu byl zahájen v galerii 5. prosince za velkého zájmu nejen náchodské veřejnosti. Expozice ukázala práce (obrazy, plastiky, grafiky i fotografie) 72 výtvarníků z širšího Náchodska. Výstavu přiblížil ředitel galerie Jan Kapusta, už tradičně při ní zazpíval „sboreček" studentů Jiráskova gymnázia řízený Ing. Čejpem.


Regionální muzeum nabízí v budově na náměstí stálou expozici Dějiny Náchoda a Náchodska. Pevnost Dobrošov je přístupná v sezoně, od listopadu do března jen pro předem ohlášené výpravy. Mimo dobrošovskou pevnost mají návštěvníci možnost vidět i běloveský pevnostní skanzen, pravidelně srub Březinka a omezeně i další tři objekty. O ty pečuje Klub vojenské historie Náchod. V pevnosti mezi Dobrošovem a Českou Čermnou je již 5. sezonu o víkendech otevřeno muzeum Kahan III - muzeum studené války. Srub byl totiž kdysi přebudován pro potřeby ministerstva vnitra a tehdejší StB.

Ve výstavní síni Regionálního muzea pokračovala ještě skoro celý leden výstava Pojďte s námi do cukrárny. Tu v únoru vystřídala výstava prací žáků náchodské ZUŠ Jak vidíme svět. V salonku a chodbě hlavní budovy na náměstí vystavovala v lednu a únoru své obrazy Lenka Hlaváčková z Teplic nad Metují, v březnu Jiří Kollert a Luboš Gregor. Ve výstavní síni byla v březnu úspěšná výstava obrazů Vladimíra Rocmana a dřevěných plastik Františka Faltuse. V pátek 4. dubna byly otevřeny dvě výstavy, v budově muzea akvarelů, kreseb a batiky náchodské výtvarnice Ireny Jirkové Mé dva domovy a ve výstavní síni sochy Michala Moravce. Od 29. dubna do 7. května byly v obou výstavních prostorách muzea výstavy výtvarných prací z Náchodské Prima sezony. Od 13. května do 7. června vystavovali v obou prostorách členové skupiny AMAG (Ateliér malířů a grafiků v Náchodě, původně výtvarný kroužek při n. p. Tepna). Svou výstavou oslavili šedesát let činnosti. Po této výstavě následovala v budově na náměstí výstava k 100. výročí narození spisovatele Egona Hostovského, ve výstavní síni fotografií izraelské krajiny a přírody Šaj Ginottové (obě výstavy přeneseny z Hronova). Od 24. července do konce srpna byla ve výstavní síni výstava obrazů Karla Šafáře, v budově na náměstí vystřídaly výstavu obrazů a kreseb Martina Jirouta koncem srpna gobelíny Jaroslava Jošta. V pátek 26. tam byla vernisáž výstavy obrazů a kreseb učitele Viktora Špráchala nazvaná Počátky a konce (do 19.10.). Vystřídala ji tam pak výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové. - Tradiční výstava Fotografie 2008 byla ve výstavní síni po celý měsíc září. V úterý 14. října tam byla otevřena výstava Osudové osmičky v novodobých dějinách Náchoda. Po ní od 6. 11. byla výstava prací učitelů Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí (do 29/11). - Na náměstí byla v listopadu a na začátku prosince výstava dřevořezeb, dřevorytů a loutek Jaroslava Doležala nazvaná Ohlédnutí. Pak byly otevřeny vánoční výstavy, na náměstí výstava betlémů a ve výstavní síni Škopkových pohlednic.


V galerii U Mistra s palmou byla 24. dubna otevřena výstava studentských prací žáků Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí. O prázdninách tam vystavoval obrazy a grafiky Jiří Voves z Pardubic, od 19. září do 17. října své litografie Petr Fiala.


Fotoklub Náchod otevřel v pátek 18. ledna v kavárně PEKO třetí část úspěšného fotografického cyklu Náchod včera a dnes, od 21. března do konce dubna tam byla výstava fotografií a obrazů polské umělkyně Jolanty Grawnel z nedaleké Chudoby. V pátek 9. května byla vernisáž výstavy Retrospekcja pierwsza fotografa Mariusze Nowického z Lodže ve velkém sále náchodského zámku, trvala do konce května. V červnu vystavoval v Peku své fotografie Krzysztof Kurowski. V pátek 11. července tam byla za velké účasti zájemců zahájena výstava fotografií člena náchodského fotoklubu Petra Šulce. V sobotu 6. září tam začala již 4. část cyklu Náchod včera a dnes. V sobotu 11. října byla otevřena výstava fotografií mladé švédské fotografky Diany Rönberg, vystřídala ji pak do konce roku výstava fotografií dalšího člena náchodského fotoklubu Pavla Beráka.


V Galerii Slavie byla ve čtvrtek 31. ledna zahájena výstava Ctihodná periferie, průřez současnými tendencemi vizuální kultury v dílech pěti autorů mladší střední generace. Koncem března byla zahájena výstava fotografií a fotokoláží Martina Peška, studenta náchodské stavebky. Na začátku září byla zahájena další výstavní sezona pracemi skupiny Ládví, která chce spojovat umění s veřejnou činností (do 8.10.). V listopadu ji vystřídala výstava obrazů - deseti velkých pláten Václava Girsy. V sobotu 13. prosince navečer byla otevřena poslední letošní výstava „hyperrealisty" Radima Kořínka a Kataríny Lászlové nazvaná Vnitřní prostor.


V prostorách hotelu Zimní stadion byla dlouhodobá výstava z historie sportu v Náchodě. V areálu U Cihelny byla o druhém květnové víkendu už tradiční chovatelská výstava (králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva) spojená se psím korzem. V rubenské jídelně byl o druhém říjnovém víkendu již 8. ročník výstavy a modelářské soutěže Kaden Cup model Náchod 2008 za účasti 350 modelářů i zahraničních (Polsko, Slovensko, Maďarsko).

Kino

V minulém roce navštívilo kino na 40 000 diváků (o 14% více než v předchozím), tržby stouply na 2 miliony 650 tisíc korun. - Na začátku roku promítalo kino Vesmír postupně tři nové české veselohry, začátkem ledna Chyťte doktora, koncem měsíce Svatba na bitevním poli a v únoru komedii O život. V únoru byl také promítán pozoruhodný filmový dokument o fotografu Jan Saudkovi. Představení nové české pohádky Nejkrásnější hádanka se v pátek 7. března zúčastnila filmová delegace vedená režisérem filmu Zdeňkem Troškou. Ve druhé půli měsíce diváci viděli nový dokumentární film Občan Havel. Promítání komedie O rodičích a dětech (od 20.3.) se zúčastnil režisér filmu Vladimír Michálek. Ve středu 2. dubna navštívily zejména předškolní děti, ale i ty starší, na nádraží Kinematovlak, v němž byl původně zavazadlový vagon upraven na kinosál s kapacitou 60 míst. Promítali v něm dětem známé pohádky, děti si pak mohly v dalším vagonu prohlédnout výstavu o historii železnice. Na přelomu dubna a května se promítal nový český film režiséra Bohdana Slámy Venkovský učitel, v červnu jsme mohli vidět dokonce tři nové české filmy, U mě dobrý, Kuličky a František je děvkař. V červenci dva týdny po karlovarské premiéře nám kino nabídlo koprodukční velkofilm režiséra Jakubiska Bathory. Na rozhraní srpna a září jsme tu mohli vidět opět krátce po celostátní premiéře nový český film natočený podle Máchovy básně Máj. Při promítání 1. září byla přítomna delegace tvůrců filmu. Na přelomu září a října bylo promítáno válečné drama režiséra Marhoula Tobruk, 1. října za účasti tvůrců filmu, v říjnu pak mohli diváci zhlédnout další dva nové české filmy, U mě dobrý (komedie podle povídek Petra Šabacha) a Nestyda (podle Vieweghových Povídek o manželství a sexu). V listopadu nabídlo kino divákům mj. polský film Katyň režiséra A. Wajdy a nové české filmy Děti noci a (nejen pro děti) Kozí příběh - Pověsti staré Prahy, v prosinci pak čtyři týdny po celostátní premiéře filmovou adaptaci Koptova románu Hlídač č. 47 režiséra Filipa Renče, dále film o srpnu 1968 Anglické jahody nebo dokument Kauza Litviněnko. Na konci listopadu bylo připomenuto, že začátkem listopadu 1913 zahájilo v Náchodě provoz Lido-bio, v téže budově, kde je nyní jediné náchodské kino Vesmír. Uvedený výčet nových českých filmů, které mohli náchodští diváci zhlédnout, dokazuje, že česká kinematografie ani zdaleka nestagnuje.

Knihovna

Knihovna má k začátku tohoto roku 4319 čtenářů, z toho 1218 dětí do 15 let. Loni ji navštívilo na 70 000 návštěvníků. Knižní fond má na 178 tisíc jednotek. - Na začátku roku došlo ke změnám v dozorčí radě, Ing. Sukovou, které skončilo zákonem dané funkční období, nahradila Ing. Marie Čejchanová, ve správní radě byla Eva Fořtová ze stejného důvodu nahrazena Janem Linhartem.

Na první čtvrtletí roku vyhlásila knihovna v rámci projektu Kde končí svět? pro děti výtvarnou i literární soutěž Cesta tam a zase zpátky. V úterý 5. února děti besedovaly s autorkou oblíbených dětských knížek Petrou Braunovou. O tři týdny později byl pro děti uspořádán odpolední Literární karneval. V březnu byl opět zorganizován „internet pro seniory", v hale byla od 11. do 21. výstava dětských prací na téma Naše zahrada. Od 17. do 21. března proběhl „týden čtení", letos zaměřený na díla Karla Čapka v celostátní akci Celé Česko Čte Čapka. Na Světový den básní 21. března se mohli čtenáři potěšit „drobnými kvítky jarní poezie". A z pátku 28. 3. na sobotu byla už osmá Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 23 dětí od 10 do 13 let, vítězové soutěže Čteme a soutěžíme a nejšikovnější děti z knihovnické třídy. Letošním tématem byly pohádky bratří Čapků. Tato soutěž vyvrcholila 10. června, kdy vystoupili členové Jihočeského divadla Pavel Oubram a Věra Hollá se scénickým zpracováním knížky T. de Fombelle Tobiáš Lolness. V červnu byly už tradičně „pasováni na čtenáře" prvňáčci z náchodských škol, celkem 210 dětí. Ve výtvarné soutěži - koláž Mapa mého života vyhrála Lenka Ullwerová ze ZŠ Plhov, vítězem literární soutěže se stal Miroslav Balcar rovněž z Plhova. Další žákyně této školy Michaela Cvejnová obsadila třetí místo. V soutěži Čteme a soutěžíme zvítězili mezi mladšími čtenáři Tadeáš Maršík, Karolina Borsová a Lenka Macková, mezi staršími Lucie Schneiderová, Radka Vlčková a Kateřina Vlčková.

V Jičíně byl v rámci festivalu Jičín - město pohádky Miroslav Balcar pasován na Rytíře krásného slova spolu s dalšími devíti „rytíři". Na konci září začaly v dětském oddělení opět pracoval výtvarné dílny. Ve 2. poschodí byla od září do půli listopadu výstava přírodních snímků z Jihoafrické republiky a Svazijska Jana Votavy Poprvé v Africe. V rámci Týdne knihoven bylo v dětském oddělení v pondělí 6. října setkání s autory knížky Tisíc jizev, v úterý turnaj v pexesu a ve scrabble, ve středu akce pro maminky Přijďte vybrat dětem knížku, ve čtvrtek setkání s učiteli a maňáskové divadlo a v pátek byla vyhlášena celoroční hra Knihoplutí. Velkým říjnovým společným čtením, tentokrát z Karla Čapka, byly zahájeny v pondělí 6. října akce pro dospělé. Uskutečnilo se opět i školení internetu pro seniory. V pondělí 20. října byla v sálku ve 2. poschodí představena nová knížka, výběr Jiráskových povídek o tereziánských válkách 18. století, nazvaná Za vlast a císařovnu. Spolu s vydavatelkou Evou Koudelkovou promluvili historici Ladislav Hladký a Jaroslav Šůla, kteří ke knize napsali zasvěcený historický výklad o válkách a osudech lidí na Náchodsku v 18. století. - V pondělí 3. listopadu se tam sešli čtenáři na setkání s básníkem, dramatikem i hercem Miloněm Čepelkou nad jeho poezií. Dny poezie probíhaly od 10. do 24. listopadu, v jejich závěru četli své verše mladí básníci regionu Lenka Jiránková a Miloš Hromádka. Od 1. prosince byla ve 2. poschodí výstava Alexandra Skalického st. Autoportréty a vzpomínky 1948-2008, v hale pak d 15. do 19. prosince vánoční výstava Déčka Děti dětem. Už od začátku prosince začala Cesta k Andersenovi pro děti od 2. do 5. tříd, soutěžní hra, jejíž vítězové se zúčastní tradiční Noci s Andersenem na začátku dubna příštího roku.

Společenské dění a zábava

Plesy jednotlivých organizací se i letos odehrávají na různých místech, v sále sokolovny, ve Vatikánu, ale i v menších sálcích, ty významnější v Beránku. V sobotu 12. ledna tam byl pod vedením manželů Štěpových ples Roztančený Beránek, už tradičně určený hlavně absolventům tanečních. Na reprezentačním plese města Náchoda a Pivovaru Náchod v sobotu 23. února byly předány ceny kulturní a sportovní nadace města Náchoda za minulý rok, za kulturu skupině 6NaChodníku (Lucie Peterková, Tomáš Peterka, Petr Záleský, Ondřej Tuček, Milan Poutník a Tomáš Lhotský) a za sport trenérovi a sportovnímu funkcionáři Josefu Jeníčkovi. Hudba byla nejen v hlavním sále, ale i v sále přednáškovém a v kavárně.

Ve dnech 22. a 23. srpna se v Beránku uskutečnil další ročník soutěže Muž roku. Přihlásilo se do něj 858 mužů, do finále postoupilo šest českých kandidátů a šest ze Slovenska. Mužem roku ČR se stal podnikatel z Českých Budějovic Miroslav Jech. V rámci Dne dobrých skutků byl 23. srpna koncert Nadi Urbánkové se skupinou Bokomara. Výtěžek akce byl rozdělen mezi náchodský stacionář Cesta, novoměstský Nona a dětský domov v Pardubicích. - V rámci Dnů mexické kultury byla v Beránku ve středu 1. října módní přehlídka s programem, zúčastnila se jí mexická skupina Mariachi, modely představilo několik návrhářských firem včetně oděvní školy z Červeného Kostelce. - Podzimní módní show nazvaná Hříšná Paříž byla v Beránku ve středu 19. listopadu. V prosinci začaly už i maturitní plesy, v sobotu 6. 12. náchodské soukromé střední školy, v pátek 12. Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí.


Náchodská Prima sezóna

Občanské sdružení Náchodská prima sezóna už nepořádá jen tuto jednorázovou květnovou akci, ale stará se i o další kulturní aktivity zejména mladší generace. Sdružení získalo od 1. února na dobu neurčitou jako výpůjčku nebytové prostory ve staré radnici (místo vinárny U pranýře).

Vlastní program 11. ročníku Prima sezóny začal už tradičními „čarodějnicemi" na Dobrošově 30. dubna večer, kdy vzplála „čarodějnická" vatra. Pro děti předcházela odpolední „kouzelná cesta" s hrami a soutěžemi lesem Montací přes Ameriku na Dobrošov, kde bylo čarodějnické veselí s Primáčkem, při něm i opékání vuřtů. Záležitost to byla více méně jen náchodských dětí a občanů.

Ve čtvrtek 1. května dopoledne zahájily dílny herecká a pohybová a semináře poezie, fotografický, orientálních tanců a rozborový divadelních představení, v dalších dnech pak ještě přibyla výtvarná dílna, jazzový seminář a seminář rétoriky. Ve čtvrtek odpoledne začala v Beránku divadelní přehlídka pěti představeními, ta pokračovala až do úterý 6. května, kdy se vystřídalo ještě 15 souborů. Čtvrteční večer patřil poetickému literárně hudebnímu večeru v Dannyho kavárně v Beránku, hudebním skupinám patřily páteční a sobotní večer ve Vatikánu a nedělní v Beránku, v úterý se pak v divadle představilo divadlo Akropolis, které v režii absolventa náchodského gymnázia Petra Haška předvedlo magický jazzový příběh Onehand Jack Stefano Benniho. Na Karlově náměstí proběhla v úterý 6. května Malá Prima sezóna, na níž se postupně vystřídalo pět divadelních souborů těch nejmenších, dětí z mateřských škol a 1. stupně škol základních. Pro malé diváky tam byly uspořádány i drobné soutěže. Ve středu dopoledne proběhla v radnici řečnická soutěž studentů středních škol. Součástí Prima sezony byly už tradičně na několika místech i výstavy výtvarných prací a fotografií, v sobotu dopoledne pak vycházka po stopách Josefa Škvoreckého, už tradičně vedená Mgr. Bašteckou. Ve středu 7. května byla Prima sezona završena „májováním" na Masarykově náměstí, kde se mj. představily pohybové a taneční skupiny Déčka. Večer byl lampionový průvod a vše uzavřel ohňostroj z hradeb zámku.

Ředitelkou festivalu byla Ing. Ludmila Pohanková, jejími nejbližšími spolupracovníky Petra Němcová, Andrea Strapková a Lucie a Tomáš Peterkovi.


Alternativní kultura

Na podzim vznikla „neformální skupina" s názvem Studna (tj. Studenti Náchodu), skupina studentů náchodských středních škol (většinou z gymnázia a obchodní akademie), která se „rozhodla, že je třeba zahýbat s pákami, kterými se v Náchodě ovládá kultura", že kultura v Náchodě „stagnuje, nebo lépe řečeno nekvete. Může to být vlivem nezájmu veřejnosti, neinformovanosti nebo také vybledlou a omšelou nabídkou kulturního vyžití v našem městě" (z textů Martina Poláčka, vedoucího projektu StudNa). Pokud jsme mohli zjistit, spoluorganizovali v prosinci 9. na náměstí Andělské hrátky a balonkové nebe, 13. uskutečnili komorní jazzový večer v Port Arturu a 20. už od 18 hodin Prima dlouhou (rockovou) noc ve Vatikánu. Ta byla ovšem už loni (před StudNou), letos při ní vystouplo osm kapel různého rockového ražení.


Zámek a kulturní akce tam

Zámecké expozice si letos prohlédlo 35 670 návštěvníků, i letos byly na zámku svatební obřady, a to ve Španělském sále, ve velkém sále na prvním nádvoří i v Piccolominské zahradě. Na rok 2008 byla naplánována nová výsadba v alejích a v parku. Byly restaurovány kamenosochařské prvky na I. nádvoří a portály Hurdálkovy bašty a Šatlavy, dále byl restaurován jeden ze vzácných gobelinů (Lovec se psy). Začaly i přípravné práce na čtvrtém interiérovém prohlídkovém okruhu, v němž bude umístěna i sbírka řádů, mincí apod., umístěná dosud v depozitářích.

V průběhu roku se uskutečnilo 15 kulturních akcí. V pátek 9. května byla ve velkém sále na prvním nádvoří náchodského zámku vernisáž výstavy Retrospekcja pierwsza fotografa Mariusze Nowického z Lodže, trvala do konce května. Od začátku června do konce července tam byla výstava maleb historických vozidel Bořivoje Zábřezského, v srpnu a září ji vystřídala výstava fotografií sídel rodu Kuronských. V rámci festivalu Camerata nova Náchod se na nádvoří zámku hrála barokní opera H. Purcella Dido a Aeneas v podání souboru pardubické konzervatoře. V pátek 11. července dopoledne byl na zámku koncert dánského dechového orchestru Chapean Brass Band. V půli července a pak i koncem srpna byly pět organizovány večerní prohlídky „s černou paní" a hudebním vystoupením žáků náchodské ZUŠ, při dalších prohlídkách hrál zde už zavedený Brass band polické ZUŠ. Několikrát se o prázdninách opakovaly i oblíbené šermířské scénky. Koncert tria In camera caritatis byl ve velkém sále v neděli 3. srpna. Poslední akcí byl vánoční koncert 12. prosince v sále na I. nádvoří zajištěný opět polickou ZUŠ.

Kuronské slavnosti o prvním zářijovém víkendu (6. a 7. 9.) oživily prostory zámku a jeho okolí. Zejména sobota s krásným počasím akcím přála. Programy na jednotlivých nádvořích začaly už v sobotu dopoledne divadelními představeními, zábavnými a sportovními programy. Většinu zábavných a sportovních aktivit pro děti připravili pracovníci Déčka. Ve sklepích hráli náchodští loutkáři představení o Koldovi ze Žampachu, na nádvořích šermovali manové Přemysla Otakara, vystupovali kejklíři, kouzelníci, zněla i hudba a zpěv, živo bylo i v Piccolominské zahradě. V aleji byly projížďky kočárem a děti se mohly svézt na poníkovi. S velkým zájmem se setkalo vystoupení sokolníků s dravými ptáky. Akci uzavřelo v nedělní podvečer poetické zastavení Milostná lyrika v proměnách času ve Španělském sále, na nádvoří pak Hron přednesl Lukášovu Poctu tvůrcům a zazněly večerní fanfáry. Závěr bohužel narušil déšť.Tělovýchova a sport

Vyhlášení nejlepšího sportovce Královéhradeckého kraje roku 2007 bylo koncem ledna při krajském fotbalovém reprezentačním plese v hradeckém Adalbertinu. Z náchodských sportovců byl oceněn Jaroslav Vejprava (FK Náchod a OFS Náchod) a Sportovní kuželkářský klub Primátor Náchod. V měřítku okresním byli na sportovce roku 2007 nominování z Náchoda v jednotlivcích dospělých Tomáš Doležal za zimní triatlon, ten zvítězil, a kuželkář Michal Jarouš, který byl třetí. V mládeži byl plavec Pavel Janeček, několikanásobný mistr ČR, absolutním vítězem, získal nejvíce hlasů odborné poroty, Anna Bergerová ve sportovním aerobiku získala druhé místo a plavkyně Aneta Nyčová třetí. Zvítězila i obě nominovaná náchodská družstva, v kategorii dospělých náchodští kuželkáři a z mládeže mažoretky-seniorky. Z trenérů Roman Hakl (Delfín Náchod) zvítězil jak u poroty, tak v anketě čtenářů, a Petr Holý (SKK Primátor Náchod - kuželky) byl třetí. Výsledek byl vyhlášen 14. března v Beránku.


Sportovní zařízení města Náchoda, které spravuje mj. i zimní stadion a krytý plavecký bazén, chystá vybudování nové úpravny povrchové vody z řeky Metuje jak pro bazén, tak i pro výrobu ledu. Dosud se využívala pitná voda, což při stoupajících cenách vody je ekonomicky nevýhodné. Ekonomická návratnost investice se předpokládá už za dva roky. Městské koupaliště bylo otevřeno v půli května a v teplých dnech využíváno. Těch však nebylo mnoho ani v červenci. Sezona skončila v půli září. Krytý plavecký bazén zahájil podzimní sezonu od 1. září. Zimní stadion zahájil již 11. srpna, bruslení pro veřejnost bylo o víkendech od soboty 23. srpna. V neděli 28. září odpoledne tam uspořádali karneval na ledě pro děti i dospělé. Ohlas byl příznivý, přišlo na 70 masek. Součástí odpoledne bylo i vystoupení členů krasobruslařského oddílu a exhibiční utkání hokejistů do deseti let. V září byla ve sportovní hale TJ Sokola Staré Město zrekonstruována palubovka. Na konci podzimu, po skončení aktivní fotbalové sezony začala v Bělovsi přestavba rezervního fotbalového hřiště a na plochu hlavního hřiště byl položen umělý trávník.

V prázdninovém Náchodském zpravodaji byly zveřejněny částky, kterými město přispívá sportovním klubům. Z rozpočtu města bylo přiděleno přes dva miliony a z finanční rezervy půl milionu. Fotbal, hokej a házená dostaly po 600 000 Kč, částkami kolem sta tisíc byly poděleny tenisový klub, kuželkáři, Sokol Staré Město a SK Rubena Náchod, ostatní kluby částkami od 50 000 Kč níže. Z částek přidělených z rozpočtu má být 40% použito na správu majetku (včetně energií apod.) a 30% na práci s mládeží do 18 let.TJ Sokol

Letošní novoroční setkání členů a přátel Sokola se uskutečnilo v sokolovně v neděli 6. ledna. Oddíly pracují stejně jako v loňské podzimní sezoně. Pro děti byly v lednu uspořádány šibřinky. Od počátku roku probíhá nácvik tří podiových skladeb na přehlídku v Praze 15. března a na slet v Liberci 21.-22. června. Nacvičují ženy s kužely na Mozartovu Malou noční hudbu, ženy s bubínky a starší muži a ženy na hudbu Karla Hašlera. Členky náchodského Sokola se zúčastnily župního přeboru Sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice, v kategorii mladších žákyň obsadila Pavlína Vejrková první místo. Krakonošova poháru ve Vrchlabí se 4. dubna zúčastnilo družstvo gymnastek ve složení Susan Simonová (mladší žákyně), Lucie Havlíčková (straší žákyně) a Michaela Adamu (juniorka). Družstvo získalo třetí místo za Sokolem Hradec Králové a Bohemians Praha. Míša získala na kladině nejvyšší známku, celkově byla druhá. Den vítězství oslavili sokolové na setkání Podkrkonošské župy ve Vlkově. V neděli 18. května se v atletickém areálu ZŠ na Plhově uskutečnil přebor Podkrkonošské župy v lehké atletice. Na plaveckých závodech Podkrkonošské župy v Trutnově získala Marie Paděrová 3. místo. V župní soutěži ve vybíjené byli mladší žáci 3. a starší 4. V soutěži podiových skladeb získali nejmladší žáci první místo. Rokenrolový pár Jiří Köhler a Iveta Svatošová zvítězil v Praze ve Velké ceně Sokola i v jarní ceně Prahy. Úspěšné byly i další páry v různých dalších soutěžích. Úspěšný je i oddíl karate. V létě oslavili sokolové s dlouholetou členkou, župní vzdělavatelkou a jednou z nejagilnějších členek náchodského Sokola Vítězkou Zelenou její 85. narozeniny (nar. 26/7 1923).

Nový cvičební rok, již 18. od obnovení činnosti Sokola, byl zahájen v pondělí 1. září. Práce oddílů je zaměřena na všestrannost, na všechny bez ohledu na věk. Novinkou je letos gymnastická přípravka pro úspěšný oddíl sportovní gymnastiky. Mezi specializovanými oddíly jsou např. nohejbal, hokejbal, karate, ale i šachy. Vedle tanečního klubu je v programu kondiční cvičení s hudbou pro ženy, rokenrol nebo tanec hip-hop. - Ve středu 17. září nabídli v sokolovně „sokolení", v němž si mohli zájemci otestovat svou zdatnost (sílu paží i nohou, rychlost i obratnost). - Jako tradičně oslavili sokolové státní svátek 28. října odpolední slavnostní župní akademií s kulturním a tělocvičným programem. Před akademií položili kytici k pamětní desce padlým sokolům - legionářům. V prosinci nechyběla mikulášská besídka pro žákovské oddíly.

Velmi úspěšný je stále oddíl sportovní gymnastiky náchodského Sokola. Na samém začátku listopadu se jeho členky zúčastnily závodu Euro cap 2008 v Bruntále. V kategorii nejmenších obsadily první dvě místa Pavlína Vejrková před Annou Páclovou, v kategorii začínajících gymnastek se umístila Alena Žibřidová na 3. místě, dobře si vedly i Lucie Havlíčková a Susan Simonová. V nejvyšší kategorii si ve finále cvičení na kladině vybojovala Michaela Adamu 3. místo. V půli měsíce se gymnastky s trenérkou M. Vejrkovou zúčastnily mezinárodního závodu 80 gymnastek v polské Nise. Míša Adamu tam obsadila druhé místo, S. Simonová byla třetí a L. Havlíčková skončila šestá. - Na přeborech družstev sportovní gymnastiky obou východočeských krajů v Hradci Králové družstvo Sokola Náchod (Vondráčková, Šilhánová, Simonová a Havlíčková) získalo v soutěži III. ligy titul krajského přeborníka. M. Adamu si vybojovala nominaci na mistrovství ČR II. ligy žen do Brna. Závěr sezony náchodských gymnastek byl 15. prosince na pohárovém závodu v Chrudimi.

Atletika


Olympijských her v Pekingu se zúčastnila triatlonistka Vendula Frintová, náchodská rodačka. Triatlonový závod dokončila jako 23. se ztrátou pěti minut za vítěznou Snowsillovou z Austrálie. V dubnu získala na světovém poháru v Koreji bronz. (Zajímavý rozhovor s Vendulou Frintovou přinesl zářijový Náchodský swing, 10. října byla hostem on-line rozhovoru v redakci Náchodského deníku.) Týden po olympiádě získala Vendula Frintová v západočeském Sokolově již po třetí v řadě titul mistryně republiky. Vedle úspěchů sportovních dokončila také studium na přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy a získala magisterský titul v oboru antropologie a genetiky. Rektor univerzity ji zároveň vyznamenal za zásluhy o sport a vynikající studijní výsledky. - Paralympiády v Pekingu se na začátku září zúčastnila i náchodská plavkyně Běla Hlaváčková. Získala tam dvě zlaté (100m prsa a 50m znak), stříbrnou (50m volný způsob) a bronzovou (100m volný způsob).

I v tomto roce byla velmi úspěšná atletická skupina trenéra Jiřího Vondřejce. Má 32 aktivních členů, reprezentují pardubický oddíl Hvězda, i když to jsou většinou Náchoďáci. V pražské přetlakové hale na Strahově se v půli února uskutečnilo mistrovství ČR v chůzi, ze tří účastníků skupiny Jiřího Vondřejce získala juniorka Veronika Linhartová v chůzi na 3 km „stříbro". Mistrovství ČR v atletice se ve Stromovce v půli února úspěšně zúčastnili Marcela Vondřejcová, Miloš Cvejn a Aleš Voborník, ten byl jediný „medailový", získal „zlato" ve štafetě juniorů na 4x 200m. V halovém mistrovství ČR žen (na konci února) získala Marcela Vondřejcová „stříbro" ve štafetě 4x400 m. V sobotu 26. dubna zahájili Vondřejcovi svěřenci letní sezonu Velkou cenou České Lípy. Marcela Vondřejcová a Aleš Voborník shodně vyhráli běh na 100 m i 200 m, Jan Vondřejc skončil v obou těchto trasách jako třetí. V krajských přeborech v květnu v Pardubicích zvítězil v dorostenecké kategorii Miloš Cvejn v běhu na 1500 m, Michal Kopecký byl na téže trati mezi staršími žáky třetí. Bronz získala i Mája Joštová ve skoku o tyči. Na mistrovství republiky v Praze v Edenu 21. června vybojoval dorostenec Aleš Voborník bronzovou medaili na 400 m, den na to v Litomyšli byl mezi žáky Michal Kopecký druhý na 1500 m. Začátkem září byli úspěšní na turné ve Slatiňanech Dominika Vejpravová ve skoku dalekém (2.) a Jiří Vondřejc v běhu na 200 a 400 m (3. a 4.). Ve finále extraligy družstev žen se Marcela Vondřejcová a Veronika Linhartová (obě studentky náchodské obchodní akademie) zasloužily o úspěch svého družstva (Hvězdy SKP Pardubice), které získalo v této celorepublikové soutěži 4. místo. Podobně Jiří Vondřejc a Aleš Voborník byli úspěšní v téže soutěži mužů v Plzni. V závodech v Pardubicích se prosadili z nejmladších žáků Viki Hanušová a Honzík Hejzlar, z mladších žáků Josef Nývlt a Štěpán Štěpán, ze starších Michal Kopecký. Na konci září v semifinále mistrovství republiky v Pardubicích získal Miloš Cvejn 1. místo v běhu na 1500 m, Aleš Voborník vyhrál čtyřstovku a oba se podíleli i na vítězství štafety na 4x400 m. V Kladně zvítězila Dominika Vejpravová v trojskoku a v dálce byla třetí. O prvním říjnovém víkendu na finálovém utkání družstev na mistrovství republiky v Břeclavi vybojovalo družstvo Hvězdy Pardubice bronzové medaile. Na úspěchu družstva se významně podílela skupina náchodských dorostenců Miloš Cvejn, Ondřej Ciasto a Michal Kopecký. O posledním listopadovém víkendu se běžel v Pardubicích Mikulášský přespolní běh pro nejmenší atletické závodníky, z Vondřejcovy tréninkové skupiny zvítězil Jan Hejzlar (1998) v běhu na 570 m, Nela Vítová (1997) byla ve své kategorii druhá, se „stříbrem" skončili i Anna Zikmundová (1993) a Michal Kopecký (1994).

Ve 14. ročníku zimní běžecké „ligy" O krále Jestřebích hor se z náchodských účastníků umístili mezi muži do 39 let Jiří Doucha (Start Náchod) na 3. místě, do 49 let Jiří Klimeš z AC Náchod na 2. a do 60 let Miloš Linhart (AC NA) 3. V jednom z „běžeckých potěšeníček" - 18. ročníku Běhu zdraví (9,7 km) o třetím dubnovém víkendu byli opět úspěšní náchodští J. Doucha, P. Frinta, L. Zelený, J. Klimeš i Zd. Kučera. Šestý závod (od zimního stadionu na Ostrovy a přes Lipí do Bražce a k zimnímu stadionu) koncem května vyhrál Jiří Doucha (Start Náchod), Jiří Klimeš z AC Náchod byl třetí. V dalším závodě v červnu, který byl zároveň Velkou cenou Východních Čech 2008 (od zimního stadionu na Dobrošov) vyhrál opět Jiří Doucha (Start Náchod) před Jiřím Klimešem (AC Náchod). Další závod tohoto seriálu, XXIII. ročník Náchod - Dobrošov se konal 13. července. V Českém poháru v běhu do vrchu na konci června na Šumavě (v Nýrsku a v Klenčí) vyhrála v obou bězích Lenka Wiesnerová z Náchoda (startuje ovšem za Spartak Police nad Metují). Ve středu 16. července byl XIII. ročník běhu S radostí, kapkou potu a úsměvem k žábě a kolem Jiráskovy chaty, v němž obsadili první tři místa reprezentanti AC Náchod Pavel Tichý, Jiří Klimeš a Luděk Zelený. IX. ročník Dobrošovské osmičky byl na začátku srpna, absolutním vítězem byl novoměstský Kamil Krunka, úspěšní byli i náchodští Doucha, Tichý a Klimeš. Ti byli (v tomto pořadí) vítězi IX. ročníku Pekelské třináctky. XIV. „potěšeníčkem" běžecký seriál v listopadu skočil, zvítězil v něm opět Jiří Doucha. V celkovém pořadí je první Zdeněk Kučera před Jiřím Klimešem (oba AC Náchod) a 3. Jiří Doucha (Start Náchod), na dalších místech jsou Miloš Linhart a Pavel Tichý. - Zimní běžecká liga 2008-2009 začala 7. prosince Mikulášským během, na stupních vítězů stanuli z Náchoda Jiří Klimeš a Luděk Zelený (AC Náchod), mezi mladšími žáky byl druhý Martin Škoda (ŠRT Náchod). Poslední den v roce se ještě běžel Silvestrovský běh Havlovicemi.

Výborně si vedou v lehkoatletických i dalších disciplinách žáci ZŠ Náchod-Plhov, o jejich úspěších podrobněji v kapitole Školství. - V září jsme se dočetli o úspěchu náchodského střelce Jakuba Novoty (ovšem v dresu hradecké Dukly), který se stal juniorským vítězem Českého poháru ve skeetu.

Tradiční už 51. ročník silničního běhu Hronov - Náchod se uskutečnil v sobotu 25. října dopoledne. Letos měl kvůli opravě „železňáku" mezi Velkým a Malým Poříčím pozměněnou trať, využil část cyklostezky mezi Poříčím a hraničním přechodem v Bělovsi. Délka trati byla 9 650 m. Letos se zúčastnilo 318 závodníků všech věkových kategorií, mj. i z Polska a Ukrajiny. Zvítězil Milan Kocourek z Brna před Polákem Pavlem Ochalem, z žen Olga Ochalova z Polska.


I v letošním roce proběhl „dámský Babacup". Účastnilo se jej šest družstev: Integraf, Zona, UFO, DLNK Elišky, SVC a Hynek. V lednu proběhl turnaj ve volejbale, v únoru se závodilo na běžkách v Orlických horách, na konci března soutěžily v kuželkách, koncem dubna ve stolním tenise, v květnu v jízdě na kole, v červnu proběhl ve Velkém Poříčí tenisový turnaj. V září se utkaly v duatlonu (25 km na kole a běh 2 km), v říjnu byl fotbal, poslední soutěž byla v plaveckém bazénu (200 m volným způsobem). Vítězem 4. ročníku byl tým DLNK Elišek, 2. místo obsadil Integraf, 3. bylo UFO. Zde samozřejmě „nepadaly světové rekordy", ale je velmi záslužné, že se i takovéto aktivity konají.


Sportovní kluby a jejich soutěže

Fotbal

Fotbalovou událostí roku byl turnaj Euro 2008, v němž reprezentanti České republiky nebyli úspěšní. Z úvodních tří zápasů vyhráli jen jeden a do další etapy soutěže už nezasáhli. Na velkoplošné obrazovce na náměstí TGM mohli zájemci sledovat jediný zápas, a to s Portugalskem.

Základní fotbalové mužstvo FK Náchod-Deštné hraje Českou fotbalovou ligu (tj. třetí ligu). V té „přezimovalo" na 12. místě tabulky (mezi 18 kluby). Po 18. kole v půli března byl FK Deštné na 15. místě s 19 body, pak sestoupil na 16. místo, vítězství v dalším kole koncem března je posunulo na 12. místo s 22 body, stejný počet bodů měly ovšem i tři další kluby. V květnu klesl po výrazné porážce od Liberce B (6:0) na 16. místo (28 b.) a hrozil sestup. Po 31. zápase se s 36 body posunuli na 13. místo. Jarní soutěž nakonec ukončili na dobrém 11. místě se 43 body, ale pasivním skore 47:53. Úspěšnější byli pochopitelně „doma" (bodově i brankami) než „venku". V soutěži fotbalových „kanonýrů" v kraji v kategorii II. liga a ČFL byl po celé sledované období na 1. místě náchodský Merganc se 14 brankami (2 z penalty).

Dorostenci hráli českou divizi, starší i mladší skončili jarní kolo na 10. místě, v obou soutěžích mezi 14 mužstvy.

V krajském přeboru se „Béčko" pohybovalo v dolní třetině tabulky, skončilo mezi 16 kluby na 11. místě s 32 body. Při zápase s Novou Pakou došlo na konci května ke zbytečnému faulu s nedobrými následky, náchodský zadák Václav Pohl zlomil novopackému hráči Vladimíru Kalendovi nadvakrát nohu.

Na přelomu roku byl zorganizován fotbalový turnaj rozhodčích okresních fotbalových soutěží Královéhradeckého kraje. Mezi družstvy pěti okresů byli náchodští rozhodčí nejlepší (3 výhry a 1 remíza, skore 17:7). Zvítězili i ve druhém ročníku, který se hrál 5. prosince v hale TJ Náchod.

V půli ledna byl v házenkářské hale turnaj starší fotbalové přípravky Fotbal Cup 2008. Mezi sedmi zúčastněnými družstvy obsadili reprezentanti FK Náchod-Deštné první dvě místa. O týden později zde byl turnaj mladších přípravek (r. 1999 a mladší), v něm zvítězili náchodsko-deštenští „modří". V 7. ročníku Českoskalického poháru starších přípravek (r. 1997) v únoru si hráči FK Náchod-Deštné tento pohár přivezli. Okresní kolo fotbalového turnaje žáků ZŠ do 5. tříd (McDonald cup) se konalo v půli května na hřišti plhovské školy. Domácí v něm mezi 5 družstvy okresu zvítězili, zvítězili pak i v krajském kole v Jičíně a postoupili do celorepublikového finále v červnu v Jihlavě. Hlavní trenér fotbalových tříd Jaroslav Panenka si pochvaloval jak spolupráci s vedením školy, tak i to, že bylo do krajských výběrů nominováno velké množství právě náchodských žáků. Např. v krajském výběru patnáctiletých, který byl v závěrečném turnaji třetí, hrálo pět náchodských žáků. Na konci června se hrál v Havlovicích u Úpice již 31. ročník Havlovického poháru. Stejně jako loni zvítězila i letos Stará garda Náchod. Zúčastnilo se osm družstev, z toho jedno z polské Jelení Hory.

Podzimní kolo České fotbalové ligy zahájil FK Náchod-Deštné vítězstvím nad Sezimovým Ústím. Tyto jediné tři body si nesl ještě do půli října, kdy byl s jediným vyhraným zápasem a 3 body na posledním, 18. místě. V půli září byl odvolán trenér Karel Krejčík a nahradil jej Pavel Krupka, ale mužstvo prohrávalo i pod jeho vedením. Po šňůře deseti proher pak konečně zvítězili 2:1 nad Varnsdorfem, ale se 6 body i nadále uzavírali tabulku. Prorazili však „smůlu" a do konce sezony už neprohráli. Podzimní kolo skončili na 14. místě se 17 body (5 výher a dvě remizy). Martin Merglanc byl s 9 brankami na 2. místě mezi „kanonýry" ČFL.

Družstvo Náchod B většinu sezony uzavíralo v přeboru Hradecka tabulku. V podzimním kole se nedařilo příliš ani dorostencům, v České divizi C skončili podzimní sezonu starší na posledním 14. místě (s 9 body), mladší na 11. (s 11 b.).

V pátek 12. prosince bylo v zámecké restauraci oceněno osm „Osobností fotbalu" z regionu. Byli mezi nimi Jaroslav Dobýval z FK Náchod-Deštné, z SK Babí František Varga a in memoriam Vratislav Lokvenc. - V sobotu 20. prosince se za značně nepříznivého počasí hrál na nové umělé trávě v Bělovsi fotbalový Memoriál Lukáše Macka. Zúčastnila se tři družstva, zvítězil tým Lukáše Macka.


Házená

Na turnaji Handball Tour 2008 mladších žáků koncem ledna v Novém Veselí na Moravě naši náchodští zvítězili. Velmi úspěšný byl Pich, který nastřílel 33 branek. Na přípravném turnaji v Náchodě v únoru získali domácí muži třetí místo mezi pěti zúčastněnými družstvy.

Prvoligoví házenkáři byli v květnu po 20. kole na 5. místě (mezi 12 družstvy) s 20 body a zajímavým skóre 566:566. Pak se po porážce od Králova Pole posunuli na 7. místo, na němž už zůstali. Podzimní kolo první ligy zahájili první zářijovou sobotu. V podzimní sezoně šestkrát zvítězili a pětkrát prohráli, se 12 body byli na konci roku na 6. místě (z 12 družstev). První ligu hráli i mladší dorostenci.


Národní házená

O druhém lednovém víkendu se hrálo v hale Rubeny čtvrtfinále 34. ročníku Českého poháru v národní házené. Náchodské ženy skončily na 4., předposledním místě a do semifinále nepostoupily. (Muži národní házenou nehrají.) Poslední lednovou neděli byl v hale SK Rubena 4. ročník Memoriálu Ladislava Semeráka v národní házené žen. Mezi sedmi družstvy obsadily domácí ženy 4. místo. Vítězem byl Sokol Krčín. Na začátku února byl pak Memoriál Ladislava Řezníčka, rovněž 4. ročník. Memoriálem Jan Václavka zakončila národní házená na začátku března sezonu, bohužel neúspěšně, SK Rubena Náchod skončila bez bodu na posledním (pátém) místě. V jarní sezoně však byly hráčky úspěšné a zajistily si od podzimu účast v první lize, v níž hrají mj. i hráčky z Krčína. Po jedenácti letech se tedy vrátily v podzimní sezoně do 1. ligy národní házené žen, ale moc se jim tam nedařilo.


Volejbal

V krajském přeboru - 1. třídě mužů se v jarním kole Rubena Náchod pohybovala v půli tabulky (10 družstev), ženy v téže soutěži rovněž, ženy Sokola Staré Město byly lepší. Kadetky SK Rubeny Náchod postoupily pod vedením trenérky Jany Osobové do 1. ligy, druhé nejvyšší soutěži v republice.

V zimním volejbalovém turnaji, ukončeném v půli března, zvítězily volejbalistky SK Rubeny Náchod, Sokol Staré Město byl čtvrtý. Volejbaloví veteráni „Podkrkonošská župa" (hráči SK Rubena Náchod a Hronov) vyhráli v půli března kvalifikaci na mistrovství ČR veteránů nad 40 let Gala-cup 2008. V okresním přeboru I. třídy mužů byl Sokol Staré Město na 2. místě, ženy Rubeny Náchod B tabulku vedly, Staré Město B bylo na 6. místě. V dubnu oslavily volejbalistky 80. narozeniny dlouholeté hráčky a pak i významné funkcionářky Zdeny Kejzlarové.

V Broumově byl koncem srpna 30. ročník memoriálu Slávky Streubelové. Zúčastnilo se 19 volejbalových družstev žen a dívek. V žákovské soutěži zvítězila Rubena Náchod, v kategorii žen zvítězil Červený Kostelec před Rubenou Náchod B a ženami Starého Města.

V krajském přeboru I. třídy byli muži SK Rubena Náchod koncem roku na 7. místě (10 družstev), v témž přeboru ženy TJ Sokol Staré Město udržely první místo (s 34 b.), SK Rubena Náchod byla na 5. místě (28 b.). Tým kadetek SK Rubeny byl v jejich I. lize na 2. místě (mezi 5 družstvy). - Okresní volejbalové soutěže skončily začátkem listopadu. V okresním přeboru mužů I. třídě TJ Sokol Staré Město A skončil na 1. místě, v přeboru žen SK Náchod-Rubena B rovněž na 1. místě a TJ Sokol Staré Město B 7. m. (8 družstev).

V sobotu 20. prosince se v hale Rubeny uskutečnil VII. ročník turnaje smíšených týmů Memoriál René Hubky staršího.


Basketbal Studenti stavební průmyslovky hráli krajský přebor, drželi se v polovině tabulky.

Florball Na jaře hrály ženy ve II. lize - divizi IV, byly ve druhé půli tabulky (v dubnu na 6. místě ze 7 družstev), muži hráli ve III. lize - divizi IV, rovněž jen se střídavými úspěchy. Do podzimní sezony přihlásil FTS Florbal Náchod dvě družstva mužů (A,B), družstvo žen, juniory, dorostence, starší i mladší žáky, elévy a k tomu družstvo přípravky. Mladší žáci vyhráli na podzim mj. turnaj v Dobrušce i doma. Na konci listopadu byl FTS Náchod ve II. lize mužů - divizi III na 3. místě s 18 body (po 8 zápasech), ženy ve II. lize divizi IV se 13 body na 3. místě (6 družstev).


Hokejbal Náchodské mužstvo Rangers vyhrálo oblastní hokejbalovou ligu, když po většinu kol vedlo. Pro podzimní sezonu si tak zajistilo účast v druhé národní lize - východ. V půli prosince byli se 4 výhrami z 12 zápasů a 14 body na 5. místě (10 družstev). V Českém poháru skončili už ve 3. kole po prohře s Pardubicemi.

Futsal hraje SK Goll Běloves. O prvním lednovém víkendu pokračovala 15. a 16. kolem celostátní futsalová liga. SK Goll Běloves v obou zápasech remizoval a získal 4. místo (12 mužstev). Nakonec si zajistil v ročníku 2007-08 páté místo, když z 24 utkání 9x vyhrál, 3x remizoval a 12x prohrál. I pro sezonu 2008-09 zůstal v celostátní extralize sálové kopané, na konci roku byl mezi 12 družstvy po 12 zápasech na 4. místě s 25 body (8 vítězství).

Korfbal se hraje ve škole na Plhově. Plhovští mladší žáci se stali na jaře mistry republiky. Navázali tak na dva předchozí tituly v kategorii korfbalových minižáků. Mladší i starší žáci byli úspěšní i v podzimní sezoně.

Tenis V průběhu zimy se v tenisové hale uskutečnilo několik turnajů družstev a Klubový pohár TJ Náchod tří dětských kategorií (minitenis 5-7 let, děti 8-9 let a mladší žáci 10-12 let). Putovní pohár do příští zimy si podrží Klára Prouzová, Michal Dudek a Tereza Macková. Náchodští veteráni v létě vedli okresní přebor (3 vítězné zápasy, 6 b., sk. 9:0), béčko naopak tabulku okresní soutěže veteránů uzavíralo. Hlavní zájem věnuje tenisový klub mladým nadějím. Družstvo dětí (do 9 let) vybojovalo postup do krajského finále, na podzim usilovalo o postup do oblastního finále s možností reprezentovat vč. oblast na mistrovství republiky. V srpnu byl zahájen 10. ročník tenisového Veterán singl 2008 (dvouhry i čtyřhry). Vítězem seriálu ve čtyřhře se stala náchodská dvojice Josef Jirman a Zdeněk Karlík.


Stolní tenis Na konci roku v krajské soutěži II. třídy skončilo družstvo A na 2. místě, stejně skončil v regionálním přeboru I. třídy Náchod B, céčko bylo na 7. (12 družstev).


Kuželky

S koncem ledna skončil 35. ročník turnaje neregistrovaných 2007-08 O pohár ředitele pivovaru Náchod. Startovalo v něm 546 závodníků, z toho 122 žen celkem v 11 soutěžích („ligách"). Z Náchoda se zúčastnilo sedm družstev, ale žádné z nich neudělalo „díru do světa".

Jarní kolo kuželkářských soutěží začalo 2. února. Ti nejmladší měli krajské soutěže už koncem ledna. Junioři v Hořicích byli neúspěšní, stejně i juniorky v Jičíně. Mezi dorostenkami se v Rychnově probojovala Stránská na 3. místo, ve Vrchlabí získal dorostenecký titul a „zlato" náchodský Jakub Zima. Žactvo soutěžilo v Náchodě, naše Kristina Hofmanová byla mezi žákyněmi druhá. Prvoligové dorostenky se pohybovaly na hraně sestupu, byly předposlední s 5 body, ale pak se zlepšily, koncem března měly už záchranu v nejvyšší soutěži zajištěnou. Dorostenci začali atakovat medailové pozice, byli na 4. místě se 16 body, ale koncem března se situace v soutěži značně vyrovnala a tím pro ně zkomplikovala, byli 3 body od medaile, ale současně jen tři body od sestupu.

V kategorii dospělých muži obhájili už po šesté titul mistra ČR v řadě, prvoligové ženy účast v lize uhájily, byli na 9. místě. Náchodští B muži se ve II. lize skupině B neudrželi a sestoupili do nižší soutěže. Céčko hrálo Východočeskou divizi.

Muži si vedli úspěšně i na podzim, v I. lize Náchod A vedl tabulku, I. ligu hráli i ženy, dorostenci a dorostenky, ty ovšem neúspěšně. „Béčka" hrála III. ligu, muži i ženy ve skupině B skončili podzimní část na 2. místě. „Déčko" skončilo rok ve Východočeské soutěži na 1. místě.


Minikáry Soutěže minikár - 3. kola Českého a Evropského poháru se v září v Litoměřicích zúčastnil P. Uhlíř z Náchoda, v českém poháru se umístil na druhém a v evropském na třetím místě.


Cyklistika Aktivní byli i cyklisté IVT Náchod, v náročné Extralize masters, v níž se sčítají úspěchy za celou sezonu, získal Zdeněk Bartoš druhé místo ve věkové kategorii M 30 a Dušan Stejskal 4. v kategorii M 40.

Horská kola Poslední březnovou neděli bylo v Novém Městě mistrovství republiky „Wzdechy". V kategorii jezdců na kolech, která nemají měnič převodů ani odpružené vidlice, zvítězil Jiří Kraus z Tri Ski Koha Náchod. V soutěži mladšího žactva zvítězila Lucie Cvejnová z AC Náchod. - V sobotu 2. srpna skončila v Náchodě na náměstí 7. - poslední etapa mezinárodního závodu dvojic i jednotlivců na horských kolech Bike challenge 2008. Na náročných tratích v česko-polském příhraničí se ho zúčastnili závodníci ze 20 zemí světa. Koncem srpna se jel Pohár Broumovska 2008, v němž byli už tradičně úspěšní Michal Kaněra a Tomáš Doležal (oba z AxitDoldy Náchod).


Motosport

Tým SVC Náchod Motorsport se v létě zúčastnil mistrovství Evropy v závodu do vrchu na Slovensku poblíž Pezinoku. Nejúspěšnější z týmu byl Vladimír Vitvar, byl první ve třídě E1-2000, třetí ve skupině E1 a celkově sedmnáctý; bodovali ještě Čermák a Daniel. GMS Racing team se v září zúčastnil závodů do vrchu Laudon 2008 u Lanškrouna, Miloš Beneš vyhrál svou skupinu i absolutní pořadí, Libor Vápenka byl ve své skupině třetí. - Úspěšný byl i náchodsko-novoměstský tým RTM Motorsport. Na amatérském mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu v Berouně v kategorii SE-1400 vyhrál Tomáš Mach, Jan Braha byl druhý a Josef Cvejn čtvrtý. V kategorii E1-1400 zvítězil s převahou Radim Mach. - Náchodský team SVC Motorsport se 6. a 7. září neúspěšně zúčastnil závodů v Padavetě v Itálii. Koncem října na motocyklovém závodu do vrchu v Chýnově získal náchodský terénní motocyklista Jiří Svoboda 2. místo. - Světového triumfu dosáhli trialoví reprezentanti ČR na mistrovství světa družstev v Andoře. Mistrem světa se stalo české trialové družstvo, mistrem světa je tedy i náchodský Jiří Svoboda (spolu s M. Křoustkem, P. Maškem a P. Balašem).

Mažoretky

Na mistrovství v Písku 7. a 8. června vybojovala Anička Bergerová mezi seniorkami zlatou medaili a stala se mistryní ČR se sólo náčiním baton. Úspěšné byly i další reprezentantky. O dva týdny později ve Vyškově získala bronzovou medaili za sólo s třásněmi mezi juniorkami Verča Lukášová, náchodská miniformace získala stříbrnou medaili. V soutěži s náčiním pompom získaly kadetky i juniorky bronz a seniorky zlato a titul Mistr ČR v mažoretkovém sportu. S batonem získaly kadetky zlatou medaili a titul mistra ČR, seniorky získaly stříbro a juniorky bronzovou medaili. Na konci srpna se zúčastnily mistrovství Evropy v Opole v Polsku. V kategorii solo baton získala Anička Bergerová 2. místo v kategorii senior, bronzovou medaili získala miniformace v kategorii junior, kadetky i seniorky s náčiním pom-pom a juniorky s batonem byly rovněž třetí. V letošní sezoně tedy svěřenkyně Moniky Bergerové potvrdily, že patří mezi nejlepší mažoretky v republice.

Aerobik V hale na Hamrech se 1. května konal 1. ročník soutěže Nováč cup v pódiových skladbách dětského a juniorského aerobiku. Soutěže se zúčastnilo na padesát týmů od pěti do dvaceti let.


Rock and roll V sobotu 24. května se v Beránku uskutečnilo Mistrovství ČR v akrobatickém rock and rollu kategorie B a C. V kategorii C obsadila náchodská dvojice Jan Dostál a Dita Třešňáková (RnR Club Sokol Náchod) druhé místo. Úspěšně, i když nesoutěžně, se předvedli i náchodští žáci.


Hokej

Závodně hráli v sezoně 2007-08 hokej v Náchodě jen žáci oddílu Dvůr Králové-Náchod. V žákovské lize si lépe vedli žáci 9. tříd než žáci 8. tříd, v krajské lize mladších žáků byli úspěšní jak „sedmáci", tak žáci 6. tříd. V krajském přeboru juniorů (II. část, sk. A) byl Dvůr-Náchod na 2. místě, v krajském přeboru dorostu Dvůr-Náchod na 1. místě. Žáci 3. tříd Dvůr-Náchod hráli minihokej.

Po roční přestávce se vrátilo do soutěže opět družstvo mužů HC Náchod. Stalo se účastníkem krajské ligy, v níž je devět týmů. V 5. ročníku předsezonního turnaje Metuje cup obsadili 2. místo. Základní část mistrovství byla rozlosována od neděle 19. října do středy 7. ledna 2009, HC Náchod skončil na 4. místě.


Krasobruslení

O víkendu 12. a 13. ledna byla na zimním stadionu Velká cena Náchoda v krasobruslení. Zastoupen byl pochopitelně i zdejší oddíl TJ Kraso Náchod, jehož členové se v soutěži neztratili. Juniorka Iveta Demartini byla díky skokům v povinné jízdě třetí, ale po volné jízdě skončila na 4. místě. Stejné umístění získala mezi mladšími žačkami Adina Hovorková, ta však díky bezchybné volné jízdě. O druhém únorovém víkendu na mistrovství ČR 2008 v Českých Budějovicích byli v reprezentaci kraje z náchodského Krasa Adina Hovorková, Lýdie Leová a Tomáš Kupka, ten získal v kategorii žáků 2. místo. Na náchodské závody v krasobruslení se sjelo celkem 63 nejmladších z celých Čech. Mezi mladšími žačkami získala „stříbro" Kateřina Machová, stejně úspěšná byla Kristýna Čermanová v kategorii nejmladších žákyň A. Tyto nejmenší děti jsou úspěšné i v projektu Bruslička. Svou práci zhodnotil oddíl 15. února na členské schůzi na závěr sezony.

Krasobruslařského závodu v Projektu talentované mládeže se 1. listopadu v Mladé Boleslavi zúčastnila z Krasa Náchod mladší žačka Lydie Leová, získala ve své kategorie 3. místo.

Rychlobruslení Závody v rychlobruslení na krátké dráze Junior open se uskutečnily na našem zimním stadionu 23. února. Rychlobruslařky BK Náchod Markéta Žďárková a Klára Prokopová byly nominovány Českým svazem rychlobruslení na on-line mistrovství Evropy juniorů a kadetů v Dánsku.


Zimní triatlon Mistrovství ČR v zimním triatlonu (běh na 4 km, jízda na horském kole 7 km a běh na lyžích 5 km) se konalo v sobotu 19. ledna na Lipně. V kategorii mužů zvítězil Tomáš Doležal z náchodského AxitDoldy, stal se mistrem ČR. Na začátku února v Gaishornu v Rakousku na mistrovství Evropy skončil na 5. místě. Ve Světovém poháru v zimním triatlonu ve Flassinu získal 3. místo.

Lyžování je u nás závislé na sněhové pokrývce. Za dobrých podmínek jsou v provozu dva běloveské vleky, na Brabáku denně a na Maliňáku o víkendech. Sněhu jsme se ovšem letos nedočkali ani v lednu a únoru, ani pak v prosinci. V Harrachově se v lednu uskutečnil přebor Hasičského záchranného sboru ČR v běhu na lyžích. Ve štafetě 4x5 km skončilo družstvo kraje na druhém místě, byl v němž b i náchodský Bedřich Němeček.

Šachy

Šachový oddíl TJ Náchod má asi 40 členů, předsedou oddílu je Ing. Petr Dusbaba. Šachisté vytvořili šest osmičlenných družstev (A-F). Družstvo A hrálo v sezoně 2007-08 II. ligu ve skupině C, skončilo na předposledním místě a sestoupilo do krajského přeboru. Ten hrálo družstvo B (na jaře skončilo na 8. místě), C a D hrály krajskou soutěž, Céčko postoupilo z 2. místa do krajského přeboru, takže na podzim jsou v přeboru tři družstva. D sestoupilo a hraje spolu s družstvy E a F regionální soutěž - východ. Koncem listopadu byl v krajském přeboru byl Náchod A na 4. místě, Náchod B na 10. a C na posledním, 12. místě.

Na rozhraní června a července se hrál v aule ZŠ TGM 6. ročník turnaje Náchod Niki Open za účasti 95 hráčů z 10 zemí. Zdejší firma Niki věnovala finanční ceny v celkové hodnotě 150 000 Kč. O Vánocích na Štěpána uspořádali bleskový turnaj jednotlivců, jehož se zúčastnilo 42 hráčů z Čech a Polska. Zvítězil pražský šachista Jiří Jirka, reprezentující firmu Stamp Náchod. - Na šachistickou mládež je zaměřen oddíl při náchodském Sokole.

Koncem roku oslavili šachisté padesáté narozeniny PhDr. Jaroslava Čápa (nar. 25. září 1958), který šachy nejen hraje, ale stará se organizaci turnajů i o to, aby se o činnosti šachistů vědělo.


Plavecké sporty

V sobotu 12. ledna se uskutečnilo na řece Metuji u bývalé polikliniky už 37. Setkání otužilců na Metuji - 7. ročník memoriálu Jirky Řebíčka. Účast byla hojná, 75 účastníků, z toho 15 z Náchoda a nejbližšího okolí. Plavalo se na tratích od 100 do 750 m. Nejstarším byl i letos 95letý Ladislav Nicek z Olomouce. Z náchodských byl nejlepší Pavel Trebichovský z pořádajícího oddílu Výtahy Náchod, třetí na nejdelší trati.

Na zimním mistrovství republiky dospělých se dostal 14letý Pavel Janeček mezi 32 nejlepších plavců republiky (bez rozdílu data narození), na trati 400 m polohově se umístil v první dvacítce. Mladí „delfíni" byli úspěšní v řadě soutěží. 18. ročníku Jarního poháru v Hradci Králové se zúčastnilo asi 380 závodníků, Delfíni si přivezli 11 medailí: Josef Matyáš (12 let) 3 zlaté, Aneta Nýčová (12 let) 2 zlaté a 1 stříbrnou, Pavel Janeček (14 let) 2 zlaté a 2 bronzové a Kryštof Kinl 1 stříbrnou. V půli dubna se konal 19. ročník Ceny TJ Bižuterie a města Jablonce za účasti 350 závodníků. Z 35 členné náchodské výpravy stanulo 17 plavců na stupních vítězů. Dorostenec Jakl (1990) získal dvě zlaté a čtyři stříbrné, Pavel Janeček (1994) 5 zlatých a Martin Cöger 3 druhá a 2 čtvrtá místa, Josef Matyáš (1996) 3 první a jedno třetí místo, Jan Pavelka a Jakub Litoš po dvou 2. a jednom 3. místě, Jan Pejskar 1 stříbro a 2 bronzy a po jedné medaili ještě Kryštof Kinl a Vít Vosáhlo. Aneta Nýčová (1996) získala 4 stříbrné a 1 bronzovou, Tereza Brothánková dvě stříbrné a 2 bronzové, po jedné medaili pak Martina Ulmanová a Veronika Ročková, z nejmladších Daniela Felgrová (1999) získala 1 první, 1 druhé a 2 třetí místa, Lucie Kramlová 1 zlatou a 1 stříbrnou a po jedné medaili Tereza Škodová a Dominika Dusíková.

Už 20. Modrá stuha města Náchoda se konala v náchodském krytém bazénu 3. května. Pohár starosty města získal oddíl Lokomotivy Trutnov, TJ Delfín byl čtvrtý. Za něj „bodoval" Martin Cöger, který získal tři „zlaté" (prsařský dvojboj 50 a 200 m, 200m polohově a 100 m znak) a druhé místo na 100m motýl. Na začátku června se konal v Trutnově oblastní přebor dvanáctiletých. Náchodský Delfín obsadil celkově třetí místo, když jeho závodníci získali celkově 18 zlatých, 16 stříbrných a 20 bronzových medailí. Nejúspěšnější byl Josef Matyáš (1996), který z devíti startů získal 9 prvních míst. Milan Cöger získal 5 zlatých, Aneta Nýčová 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou, mezi medailisty bylo ještě deset dalších plavců z oddílu. V Českém poháru dálkového plavání na otevřené vodě (Plumlovské přehradě) na 10 km zvítězil mezi mladšími dorostenci Jiří Valášek. V Prostějově v soutěži ročníků 1994 -1996 získala Aneta Nýčová dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, stříbro vybojoval i Martin Cöger, medaili získala i štafeta 3x50 m. Na žákovském mistrovství republiky získali plavci Delfína celkem osm „cenných kovů".

I na podzim si vedli náchodští „delfíni" úspěšně. Prvním závodem byl Pohár města Hořic, z něhož si stále úspěšný Pavel Janeček (14 let) přivezl 4 zlaté, dvě zlaté a jedno stříbro dorostenka Tereza Brothánková i dvanáctiletá Aneta Nyčová. Úspěšnými medailisty byli i Martin Cöger, Jiří Valášek, Marek Rajsner, Daniel Halaška, Martina Ulmanová a Veronika Ročková. V sobotu 27. září byli „delfíni" úspěšní i v Polsku v Jelení Hoře, na stupních vítězů stanuli a medaile si přivezli Pavel Janeček, Martin Cöger, Marek Rajsner, Daniel Halaška, Jakub Litoš, Josef Matyáš, Jiří Valášek, Vít Vosáhlo, Milan Ptáček, z děvčat Daniela Felgrová, Lucie Kramlová, Dominika Dusíková a Markéta Ziesková. V říjnu byl u nás Pohár Jiráskova kraje a Podkrkonoší, v němž náchodští plavci patřili opět ke špičce. Aneta Nyčová (12 let) zvítězila na 50 m prsa, 100 m motýl a 200 m polohově, po dvou zlatých získaly Lucie Kramlová (9 let; 50 prsa a 200 polohově), Daniela Felgrová (9 let; 100 m kraul a 50 m znak) a Markéta Zeisková (10 let; 100 m motýl a 50 znak). „Zlato" získaly i Tereza Brothánková (za ženy; 100 m volný způsob; byla 3. na 50 m znak) a Tereza Hrubá (10 let; 50 prsa, 3. na 200 polohově). Medaile získaly i Ema Umlaufová, Barbora Čejchanová a Tereza Škodová. Mezi chlapci byl opět nejúspěšnější Pavel Janeček, který se svými výkony probojoval do reprezentace ČR. Nejlepší letošní časy zaplaval v polohovce a na 100 m volný způsob a jen velmi těsně nedosáhl svého nejlepšího času na 50 m znak. Zlatý byl i Martin Cöger (50 m prsa, 2. byl na 100 kraul a 200 polohově), Josef Matyáš (12 let; 100 m kraul, 100 motýl a 200 polohově), Marek Rajsner (dorost; 100 kraul, 2. na 50 prsa a 200 polohově), Jan Tyč (ml. žák; 50 m znak), Jan Pavelka (10 let; 50 prsa, 50 znak a 100 motýl), Jan Pejskar (10 let; 100 kraul, 2. na 100 motýl a 3. 50 m znak), Jan Litoš (9 let; 100 kraul, 200 polohově), Vít Vosáhlo (8 let; 100 kraul a 50 znak) a Milan Ptáček (8 let; 50 prsa a 2. na 1090 kraul). Medaile tam získalo 9 dalších plavců a 6 plavkyň. - 24. ročníku Velké ceny města Trutnova se zúčastnila na 300 závodníků z 29 oddílů (z toho 5 polských). Delfín vyslal 18 plavců a mezi oddíly získal celkově 5. místo. Jednotlivci si přivezli celkem 5 zlatých (3 Pavel Janeček a 2 Aneta Nyčová), 6 stříbrných (3 Josef Matyáš, po 1 Pavel Janeček, Martin Cöger a Kryštof Kinl) a 2 bronzy (oba Josef Matyáš). - Na konci října se v Praze-Radlicích zapsali do čela české tabulky na 200 m prsa Aneta Nyčová (12 let) a Jan Pavelka (10 let), dokázali tak svou vrcholovou kvalitu. Z krajského poháru v Chrudimi přivezli plavci Delfína deset medailí (nejúspěšnější byl Jan Pavelka - 5 zlatých medailí), v závěrečné štafetě 4x50 m zvítězili jak chlapci (Pavelka, Rajsner, Pejskar, Ševců), tak dívky (Umlaufová, Rutová, Ročková, Krůlová). Z Podzimního oblastního přeboru žactva obou východočeských krajů v prosinci v České Třebové přivezli „delfíni" 85 medailí, z toho 30 zlatých! Nejúspěšnějšími byli Pavel Janeček a Josef Matyáš, dále Štěpán Remeš a Martin Cöger, z dívek Veronika Ročková a Aneta Nyčová. V Zimním poháru ČR desetiletých v Domažlicích získal na trati 50 m prsa „zlato" náš Jan Pavelka. Tituly mistrů republiky získali i Aneta Nyčová (12letá) a Martin Cöger (14 let), oba na 200 m prsa. Náchodský Delfín patří k nejúspěšnějším náchodským oddílům.


Turistika

Jako první akcí roku zorganizoval Klub českých turistů pochod Novoroční čtyřlístek od pivovaru na Dobrošov. Dobrovolný příspěvek účastníků byl věnován na pomoc nevidomým a zrakově postiženým. Vzhledem ke špatnému počasí byla účast minimální. Pod mrakem a mlhavo bylo i v sobotu 19. dubna, kdy se konal pochod Okolo pevnosti Dobrošov. Přesto se jej zúčastnilo na 90 turistů, z nichž naprostá většina volila vděčnou trasu 15 km (podle Metuje do Pekla, kde byla pro všechny účastníky kontrola, a odtud na Dobrošov), trasa 25 km a cyklotrasa 40 km si získaly jen malý počet účastníků. Dne 30. dubna se klub také podílel na organizaci čarodějnic na Jiráskově chatě spolu s o.s. Prima sezóna. Vyvrcholením turistické sezóny roku 2008 byl letní sraz turistů v Lázních Bělohrad, oslavy 120. výročí založení KČT v Praze a tradiční srpnová akce „Toulky Machovskem". Autobus vypravil KČT Náchod do Lázní Bělohrad, oslav v Praze se ale zúčastnili z Náchoda jen jednotlivci.

Z poznávacích zájezdů byl velmi úspěšný červnový zájezd plně obsazeného autobusu na Kunštátsko s průvodcem Honzou Páslerem. Z cyklistických akcí se v roce 2008 vydařil 10. ročník Okruhu Boženy Němcové a Sněženský pedál. Josef Kolisko s dalšími členy klub reprezentovali na Cyklo Glacensis, tentokrát připraveném Svazkem obcí Orlicka v Potštejně. Do plánu činnosti KČT Náchod sice nezařadil 5. ročník cyklojízdy po okruhu TGM, ale zúčastnili se ho i někteří členové klubu. Srpnový týden tentokrát na kolech i pěšky v České Kanadě - u rybníku Osika strávilo s Josefem Koliskem 52 náchodských turistů. Na kolech projezdili celé Jidřichohradecko i rakouské příhraničí. Společné setkání turistů KHK na Jiráskově chatě 28. září bylo obohaceno přednáškou Mgr. Baštecké na téma Jiří Stanislav Guth-Jarkovský a Náchod.

Svaz cestovního ruchu Branka zastupovala jeho ředitelka Marcela Štěpánková v lednu v Brně na veletrhu turistických možností Regiontour. Předsedou svazu je náchodský místostarosta Ing. Rohulán. „Branka" plánuje vybudování čtyř rozhleden v regionu: na vrchu Čáp (nejvyšší bod Teplicko-adršpašského komplexu), ve Vysoké Srbské, na Slavíkově a čtvrtou na Žernově. V červnu uspořádali prezentaci regionu pro asi tři desítky zástupců českých cestovních kanceláří. Podle zprávy z tisku prezentovali Náchod hotely Vyhlídkou a Bonatem, kdežto např. Nové Město zámkem a Broumov klášterem. Ve dnech 25.-27. září se i Branka zúčastnila „Cílené prezentace a propagace Královéhradeckého kraje" na turistickém veletrhu ve Varšavě. Vedle „svazu" pracuje ještě obecně prospěšná společnost Branka, předsedkyní její správní rady je polická starostka Mgr. Ida Seidlmanová.


Počasí

Leden začal jen s nepatrnou sněhovou pokrývkou a teplotami mírně pod nulou, v odpoledních hodinách často i mírně nad nulou, s oblohou většinou spíše zamračenou. Poprašek záhy zmizel, povětšině nevlídné počasí s teplotami kolem nuly, někdy i trochu pod nulou, se udržovalo i během února, ke konci měsíce se oteplilo. Sněženky a bledule na zahrádkách byly už v druhé půli února v plném květu. O prvním březnovém víkendu (1. a 2. 3.) řádila vichřice, u nás naštěstí méně než v jiných místech republiky i okresu (v okrese 57 případů). Jen v okrajových lesích byly nějaké polomy, spadlé stromy odstraňovali hasiči mj. i v Bartoňově ulici. V sobotu 1. března bylo město nějakou dobu bez elektrického proudu. Na začátku března se ochladilo, ve středu 5. napadlo i trochu sněhu a na kalužích byla vrstvička ledu, pak se vrátilo k neurčitému „normálu". Ale „pravá zejma" nastala na začátku astronomického jara. Na sv. Josefa a v dalších dnech padal sníh v množství v tomto roce největším a několik dní „držel". Způsobil i potíže v dopravě, u nás naštěstí jen minimální. Teprve na samém konci měsíce se oteplilo. Začátek dubna byl v normálu, trochu se oteplilo, sluníčko a přeháňky se pak po celý měsíc střídaly, jak bývá v dubnu běžné. Z pondělí 21. na úterý 22. dubna se přehnal nad Náchodskem silný vítr, který vyvrátil i několik stromů. Začátkem května bylo i nadále počasí střídavé, v něm ovšem několik příjemných slunečných dnů, v předposledním květnovém týdnu se počasí zhoršilo, často pršelo a značně se ochladilo, ale konec měsíce přinesl výrazně letní teploty se sluncem, ale i s občasnou bouřkou. V úterý 3. června v podvečer byl i u nás silný přívalový déšť s bouřkou, vodu za sklepa mj. v Hálkově ulici museli přijet vyčerpat hasiči. Jinak se v červnu střídalo slunečné a teplé počasí s mírně chladnějším deštivým. Závěr měsíce byly teploty vyšší, vpravdě letní, ale červenec přinesl opět jen střídavé počasí s průměrnými teplotami a častými srážkami. Koupaliště se zaplnilo jen v několika dnech se sluncem a letními vedry, která přišla opět koncem měsíce. Podobně střídavé počasí přinesl i srpen a začátek září, koncem druhého zářijového týdne se výrazně ochladilo. Srážek bylo v celém tomto delším období poměrně málo, takže i houby rostly méně než loni. Kolem sv. Václava se na několik dní počasí zlepšilo, ale začátek října byl opět velmi nevlídný. Střídavé počasí pokračovalo i během měsíce října, první mrazík, který „spálil" např. jiřiny, přišel 24. října. Na začátku listopadu jsme prožili několik hezkých, slunných a teplých dnů, ale pak přišlo opět „listopadové" počasí. V úterý 18. listopadu byl ráno výrazný mráz, další ráno bylo bílé, sníh samozřejmě nevydržel a bylo pak opět podzimně sychravo. V dalším týdnu sníh napadl, trochu ho zůstalo, ale ne dlouho, např. 1. prosinec byl docela jarní den. A pak bylo opět střídavě tu pošmourno, tu o trochu lépe. Vánoce bílé nebyly, bylo jen trochu „pocukrováno". Rok skončil, jak začal, téměř bez sněhu s teplotami mírně pod nulou.

Regionální tisk

I letos vycházel Náchodský deník (Deníky Bohemia, jedna z devíti mutací východočeského regionu). Náchodskou redakci vede Hynek Šnajdar. Mezi hlavními „náchodskými" tématy byla po větší část roku dopravní situace (obchvat), dále osud areálu Tepny a ve druhém pololetí „kauza" prodeje pivovaru. V úterý 29. dubna uspořádala redakce na náměstí Den s Deníkem, v němž se tentokrát zaměřili mj. na situaci vozíčkářů. V úterý 16. prosince byl šéfredaktor pro zájemce k dispozici pro on-line rozhovor.

Náchodský zpravodaj vede tisková mluvčí a redaktorka Nina Adlof (Svobodová), která se vrátila z mateřské dovolené, i když Zpravodaj během ní redigovat nepřestala. Tradiční seriál Mgr. Lydie Baštecké na 7. stránce byl letos věnován historii náchodských živností a obchodů. Jako v minulých letech jsou pravidelně připomínána výročí jak osobností spjatých s Náchodskem, tak i událostí historických.

Třikrát do měsíce vychází opět inzertní Echo, stejně jako v letech minulých přináší vedle reklam i drobnější zprávy o dění sportovním i dalším. V červnu byl spolu s Echem distribuován Náchodský kurýr, jehož 4 strany byly věnovány otázce prodeje náchodského pivovaru, všichni zde zúčastnění se vyslovovali proti prodeji. - Inzertní měsíčník Náchodský posel se věnuje výhradně inzerci. - Loni na začátku listopadu vyšel ve vkusné úpravě a menším formátu poprvé další měsíčník Náchodský swing, prezentující se jako „Vaše kulturní navigace". Vydavatel a obchodní ředitel je Daniel Šafr, šéfredaktorku Hanu Stoklasovou, která odešla na mateřskou dovolenou, vystřídal v říjnu Tomáš Kábrt. „Swing" si klade za úkol „mapovat kulturní dění v regionu". Vedle reklam přináší anonce některých kulturních akcí z širšího Náchodska a Novoměstska. Letošní lednové číslo přineslo mj. rozhovor se spisovatelem Josefem Škvoreckým, únorové s jeho ženou Zdenou Salivarovou, březnové s Jaroslavem Citou a pak s dalšími osobnostmi regionu, v září např. s olympioničkou Vendulou Frintovou, v říjnu s Mgr. L. Bašteckou. Drží si dobrou vnější úpravu i obsah. - V nevybíravých útocích na vše, co se děje v našem městě i ve státě, pokračoval i letos Miro Rousek ve svém soukromém Náchodském nečase. Rozdával jej obvykle jednou v měsíci.

V lednu vyšel pátý svazek muzejního sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku, věnovaný loňském stému výročí úmrtí zakladatele náchodského muzea, spisovatele, pedagoga, historika a archeologa Jana Karla Hraše (1840-1907). Přináší řadu vskutku zásadních studií historiků našeho regionu o této významné osobnosti náchodských dějin. V únoru pak vyšla publikace Vývoj městské samosprávy v Náchodě (13. století - 2002), kterou připravili pracovníci Státního okresního archivu Lydia Baštecká, Jaroslav Čáp a Jan Čížek. - Absolventi gymnázia, kteří maturovali v roce 1948, vydali v květnu publikaci In memoriam prof. Jiřího Propilka se svými vzpomínkami na tuto mimořádnou osobnost. - Jako každoročně vyšla i letos dvě čísla vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem s řádkou příspěvků i o našem městě, mj. stati Alexandra Skalického st. o architektonicky významných budovách a běloveského kronikáře Antonína Samka o historii běloveských lázní a zřídel. - Univerzita Hradec Králové vydala 5. supplementum Kladského sborníku Český koutek v Kladsku, v němž najdeme mnoho informací o nedaleké sousední oblasti dnes polské, a pak i VIII. svazek Kladského sborníku, věnovaný česko-polské spolupráci zejména ekonomické na teritoriu Euroregionu Glacensis v letech 1945-1970. - Koncem roku vydalo město ve verzích české, anglické a polské tři průvodce: Náchodem po historických památkách (autor textu Jan Čížek), Náchodem Josefa Škvoreckého (text Aleš Fetters) a Muzejní expozicí Dějiny Náchoda a Náchodska (text Ladislav Hladký). Státní okresní archiv v Náchodě vydal 12. svazek sborníku Stopami dějin Náchodska s podtitulem Ve znamení osmiček - k šedesátinám Mgr. Lydie Baštecké. Obsahuje jednak několik článků blahopřejných, bibliografii oslavenkyně a přehled literárně-hudebních večerů, jednak 27 historických odborných statí.

Žeň regionální literatury byla v tomto roce tedy vskutku bohatá.

Osobní a různé další zprávy

K prvnímu výjezdu roku vyjížděli hasiči půl hodiny po silvestrovské půlnoci, aby uhasili kontejner na odpadový papír na sídlišti u nemocnice. Kontejnery nebo popelnice pak hasiči hasili v tomto roce ještě pětkrát, sedmkrát vyjížděli k hašení bytů, kůlen apod., daleko nejčastěji k dopravním nehodám. Celkem zaznamenali asi 60 výjezdů, z toho několik planých.

I v tomto roce docházelo k poměrně početným trestným činům, vykrádání aut i bytů apod. Zůstává i značné zneužívání tísňové linky 158, např. v sobotu 5. ledna bylo ze 40 volání 24 zbytečných, nevyužitelných. Od června minulého roku pátrá policie bezvýsledně po pohřešované sedmnáctileté Kateřině Hofmanové z Náchoda. Letos v létě by dopaden vrah, který zavraždil stopařku, náchodskou studentku Ditu Joudalovou (ND 27/9). Její tělo bylo nalezeno 2. července 2005 u obce Keteň na Jičínsku.

Česká policie disponuje v náchodském regionu asi 300 příslušníky. Během tohoto roku bylo z více než stovky zájemců nově přijato 28 policistů, takže tabulkový počet je v okrese v podstatě splněn. Trestná činnost v okrese se pohybuje kolem 2700 případů ročně, tj. přes 7 trestných činů denně, v Náchodě a nejbližším okolí to bylo v tomto roce 723 trestných činů, tedy dva denně, objasněna byla necelá polovina (340 činů). Jde většinou o krádeže. Dopravních nehod bylo v tomto roce v okrese 1168, zahynulo při nich 12 osob, těžce zraněno bylo 60, lehce 217 osob. Celkové škody byly téměř 40 milionů. Policie řešila celkem asi 5 tisíc přestupků, na pokutách vybrala přes 4 miliony.

První charitativní sbírkou roku byla Tříkrálová sbírka organizovaná opět Charitou. Na širším Náchodsku (od Broumova po Nový Hrádek) přes 200 trojic vybralo 585 000 Kč. - Na začátku ledna přijala ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková úspěšného náchodského organizátora charitativních akcí Davida Novotného.

V pondělí 14. ledna odpoledne zadržela policie ve Starém Městě u Bartoňovy továrny řidiče, jedoucího v protisměru. Při dechové zkoušce u něj zjistili přes 6 promile alkoholu, zakázali mu další jízdu a odvezli ho na záchytku do Hradce Králové. Jen v pondělí 28. ledna zaznamenala policie na Náchodsku 9 trestných činů a 23 přestupků, většinou v dopravě. Celkově v lednu na silnicích (širšího) Náchodska nehod ubylo („jen" 93, loni 107), ale jejich následky byly horší (dva mrtví jako loni, osm těžce zraněných, 12 lehce zraněných). Náchodským kriminalistům se podařilo zadržet dvojici zlodějů barevných kovů, kteří řádili na Náchodsku od října loňského roku a mají na svědomí minimálně 14 krádeží.

V únoru bylo na Náchodsku 74 dopravních nehod, čtyři z nich „zavinil alkohol", dvě zvěř. Čtyři lidé byli zraněni těžce, 14 lehce. Tři jízdní kola ze sklepních kójí odcizili dva pachatelé 16. a 17. března. Byli vypátráni, dvě kola byla zajištěna, jak to dopadlo s třetím kolem a trestem, to jsme se nedověděli. Ve středu 19. března po poledni vběhl na Komenského ulici do vozovky nezletilý chlapec a narazil do boku projíždějícího osobního automobilu. Utrpěl lehké zranění. Krátce před půlnocí týž den zadržela hlídka podnapilého mladíka, který jezdil na mopedu bez řidičského oprávnění i bez přilby po Kamenici. Dočetli jsme se, jaký trest mu hrozí, bohužel se už asi nedovíme, zda trest skutečně dostal. O třetím dubnovém víkendu byly v Náchodě odcizeny dva osobní automobily zn. Audi, v hodnotě čtvrt a půl milionu. Koncem dubna se policisté zaměřili na přecházení chodců na přechodech na Plhově. Domlouvat museli zejména dospělým. V květnu jsme se dověděli, že před Penny marketem někdo ukradl zaparkovanou zamčenou Babetu i se zámkem. V červnu policie sdělila, že nehodovost v regionu klesla, bylo o stovku méně nehod než za stejné období roku loňského, zemřelo však při nich šest lidí (loni za stejné období pět). Ve správním obvodě Náchod přišlo o řidičské oprávnění od zavedení bodového systému do letošního pololetí 48 osob (z více než 40 tisíc zaregistrovaných řidičů).

Sportovní, zejména kuželkářská veřejnost se 17. dubna rozloučila s Františkem Majerem st., rozhodčím, organizátorem, s „duší náchodských kuželek". Zemřel 13. dubna ve věku 72 let. - Ve čtvrtek 24. července došlo k těžké dopravní nehodě na silnici z Hradce Králové u Trotiny, při níž zahynul náchodský sportovec Vratislav Lokvenc. V úterý 29. července se s ním přišli rozloučit spolu s rodinou četní fotbaloví příznivci i spoluhráči. V září zemřela dlouholetá náchodská učitelka, paní Miloslava Trunečková. Ve čtvrtek 2. října se pracovníci i studenti gymnázia rozloučili s profesorkou Zdenou Přikrylovou. Na zdejším gymnáziu učila od ukončení vysokoškolských studií v roce 1958 až do odchodu do penze.

Sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny Sluníčkový den proběhla v půli dubna. Již 12. ročník sbírky Den proti rakovině byl 14. května. V centru města bylo jen málo lidí bez žluté květiny, symbolu, že přispěli na sbírku, kterou aktivně zajišťovaly dvojice skautů a studentů. Od pátku 20. do neděle 22. června myly skupiny mladých lidí u některých benzinových pump automobilistům okna v rámci akce Kapka na boj s leukémií. U náchodské Benziny získali skauti pro program transplantace kostní dřeně přes 16 tisíc korun.

Ve čtvrtek 14. srpna někdo úmyslně zapálil deset okrasných stromků - thújí v parčíku u Husova sboru. Byl poškozen i kovový plot. Oheň zlikvidovali profesionální hasiči. Den na to vyprošťovali hasiči dvě auta, která uvázla v následku přívalového deště pod viaduktem u nádraží. V pondělí 15. září došlo na území města ke dvěma dopravním nehodám, ta na Jizbici měla vážné následky, řidič nezvládl zatáčku a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s autobusem. Následkům zranění po dvou týdnech podlehl. Při druhé v Kostelecké ulici při výjezdu z Náchoda se osobní automobil převrátil do příkopu, ke zranění zde naštěstí nedošlo. V úterý 16. září v Hradci Králové v krajské soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel obsadili náchodští hasiči - záchranáři mezi deseti družstvy druhé místo. V pátek 17. října o půl deváté došlo k vážné dopravní nehodě v Polské ulici, kde se střetl osobní automobil s kamionem. Zasahoval vrtulník záchranné služby, zraněný, někdejší hoteliér pan Žák vážným zraněním podlehl. - Tragickou nehodu se čtyřmi mrtvými a osmi zraněnými způsobil v pondělí 20. října ráno řidič cisterny z Náchoda nedaleko polské Vratislavi. Řidič měl navíc v krvi více než jedno promile alkoholu. Celkově policie konstatuje, že přibývá těch, kdo řídí auta bez řidičského oprávnění, často i pod vlivem alkoholu. Hlavními přestupky jsou překračování povolené rychlosti a nedání přednosti v jízdě. Dopravních nehod bylo v okrese 1166 (o 300 méně než loni), ale o život při nich přišlo 12 osob (loni jen 5), škody se šplhaly ke 40 milionům. Většina nehod (1071) byla zaviněna řidičem motorového vozidla.

Neubývá ani drobných krádeží - jízdních kol ze sklepů i veřejných stojanů, kapesních krádeží, krádeží ze zaparkovaných aut apod. - Ve středu 1. října v Běloveské ulici rozbila dvojice pachatelů výkladní skříň prodejny strojů a nářadí a ukradla tři bourací kladiva, majiteli působila škodu za téměř sto tisíc. Ačkoliv v protilehlých domech bydlí desítky obyvatel a hluk rozbíjeného skla byl asi slyšet na daleko, nikdo zřejmě včas policii neinformoval. Ve středu 19. listopadu jsme četli, že dvojice mladíků ukradla 16letému chlapci na Plhově mobilní telefon a 73leté ženě, kterou povalili na zem, menší finanční obnos. Na parkovišti u Penny marketu způsobil 29. prosince podnapilý mladík na zaparkovaných autech škodu za 127 tisíc. „Bavil" se tím, že kopal do aut, poškozoval karoserie, rozbíjel světla apod.

Organizátor charitativních akcí David Novotný byl 14. října vyhlášen vítězem ankety Gaystars 2008. - Ve středu 15. října se uskutečnila pravidelná sbírka Bílá pastelka, pořádaná na podporu nevidomých a slabozrakých. Celkově se v republice vybralo přes 3 miliony korun.

Při dopravní nehodě 19. listopadu tragicky zemřela jedna z náchodských legendárních učitelek, paní Mgr. Jaroslava Špráchalová, na samém konci roku zemřel MUDr. Jan Brustman, dlouholetý primář rehabilitačního oddělení nemocnice. Náchodský rodák, geolog Daniel Nývlt odletěl koncem roku jako člen 12 členné vědecké expedice na Antarktidu.

Hasiči dostali koncem roku novou automobilní cisternovou stříkačku. V pátek 19. prosince dopoledne bylo nalezeno v Metuji poblíž přivaděče do mlýna u Atasu mrtvé tělo muže, který asi v noci spadl do řeky a utonul. V prosinci volalo na tísňovou linku 158 celkem 1135 občanů, přes pět set volání bylo zbytečných. Např. o Vánocích policie na linku 158 přijala 77 volání, vedle smysluplných hovorů i hovory zbytečné, některé dokonce vulgární.


 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 101133 návštěv